Hy het op ’n Graan SA-vergadering oor ontwikkelende landbou gesê alle boere, ook ontwikkelende boere, sal bereid moet wees om veranderinge en nuwe tegnologie te aanvaar anders sal hulle agtergelaat word. Almal sal in hul begrotings voorsiening moet maak vir internettoegang en data, want al hoe meer oordrag van kennis sal deur middel van opleidingsvideo’s en digitale gesprekke plaasvind.

Dr. Dirk Strydom, hoof van graanekonomie en bemarking by Graan SA, wat sedert Februarie verlede jaar ook ontwikkeling behartig ná die aftrede van me. Jane McPherson as bestuurder van produsent-ontwikkeling, het gesê weens Covid-19-inperking was daar verlede jaar minder opleidingsessies en byeenkomste van studiegroepe. Daar moes baie staatgemaak word op telefoniese gesprekke met die koördineerders en opleidingsvideo’s wat insetverskaffers beskikbaar gestel het.

Hy het gesê hulle is terdeë bewus van die tekortkominge met internetverbindinge in die afgeleë landelike gebiede, maar ter wille van die toekoms sal meer aandag aan hierdie strukture gegee moet word.

Strydom het op die vergadering terugvoer gegee oor die onderskeie ontwikkelingsprogramme vir nuwe boere waarmee Graan SA besig is. Dit sluit in R16 miljoen wat deur Sacta (die SA kultivar- en tegnologie-agentskap) vir produksielenings beskikbaar gestel word en waarby reeds 28 boere baat vind, ’n projek bekend as Beyond Abundance wat sowat 3 000 boere help met insette, ’n projek saam met Standard Bank (Under our Wing) waardeur 12 boere gefinansier word en ’n stimulusprojek waardeur 28 begunstigdes van grondhervormingsplase gehelp word om te kan produseer.  

Graan SA het bekend gemaak dat mnr. Sandile Ngcamphalala van 1 Maart af as bestuurder van die landbou-ontwikelingsprogram aangestel is. Ngcamphalala, wat tot nou toe bestuurder van adviesdienste by die Landbounavorsingsraad was, sal strategiese leiding aan die program in geheel bied, insluitend finansiering- en skenkerskakeling, die voortgesette ontwikkeling van die skole- en mentorprogram en sal dien as die besturende redakteur van die tydskrif Pula/Imvula.

Hy glo deur Graan SA se ontwikkelingsprogram is daar die geleentheid om by te dra tot ’n welvarende sektor vir almal deur die stelsel se probleme as ’n geheel te benader pleks van om kwessies afsonderlik aan te maak. “Vir enige program is daar dinge wat goed werk, dit wat werk maar nie volhoubaar is nie, sowel as dit wat nie werk nie. Die kwessie is om ons begrip van die prestasie-dinamika van die program aan te leer en te verbeter. Sodoende kan ons gebiede identifiseer waar ons kan munt slaan, asook aspekte waar regstellende optrede geregverdig kan word.”

Ngcamphalala het die graad BTech in landbougewasproduksie aan die Tegniese Universiteit van Tshwane, MSc in internasionale ontwikkeling aan die Royal Agricultural-universiteit en MBA in openbare beleid aan Wits verwerf. Hy is tans aan Universiteit van Kaapstad besig met die graad PhD in omgewingswetenskap met die klem op water en klimaatsverandering. Hy het al die afgelope 20 jaar met die landboubedryf te doen.