Die doel van die nuwe Wes-Kaap Landbouforum is om een stem vir die gemeenskaplike belang van die breër landbousektor binne die provinsie te vestig, luidens ’n mediverklaring van Agri Wes-Kaap. Dit is deur landboubedrywe en -organisasies gestig om groei en volhoubaarheid binne die Wes-Kaapse landbousektor te bewerkstellig.

Agri Wes-Kaap, die African Farmers Association of South Africa (Afasa), die National African Farmers’ Union, VinPro, South African Table Grape Industry, Hortgro, die Wes-Kaapse Rooivleisprodusente-organisasie (RPO), die Nasionale Wolkwekersvereniging, die Melkprodusente-organisasie, die Kaapland Varkvleis-produsentevereniging, die Inmaakvrugte-produsentevereniging en Droëvrugte Tegniese Dienste het die ooreenkoms onderteken.

Die landbouforum gaan ook poog om op nasionale en provinsiale vlak, binne streekstrukture en binne die internasionale gemeenskap konsensus oor strategiese sake binne die landbou te bewerkstellig, sê mnr. Carl Opperman, uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap.

“Ons vertrou dat alle lede van die forum ’n visie het om die transformasie van die sektor op ’n inklusiewe wyse te bevorder,” het mnr. Ismail Motala, voorsitter van Afasa in die Wes-Kaap gesê. Hy het bygevoeg dat die inisiatief wys dat belangegroepe binne die Wes-Kaapse landbousektor kan saamwerk om die landbou-ekonomie van die provinsie te ontwikkel.

Mnr. John Durr, voorsitter van die Wes-Kaapse RPO, sê landbou-organisasies het te veel in gemeen om nié saam te werk nie. “Die forum gaan veral in die toekoms van kardinale belang wees met die vestiging van nuwe boere,” het hy gesê.

“Dit sal ’n meer volhoubare en voorspoedige landboubedryf in die Wes-Kaap verseker,” het mnr. Rico Basson, besturende direkteur van VinPro gesê. Hy meen ook die forum sal ’n bydrae lewer om ’n eenheidsperspektief rondom sekere sleutelaspekte te vestig.

Basson, Durr en Motala is saam met mnre. Cornie Swart, voorsitter van Agri Wes-Kaap, Niel Joubert, adjunkpresident van Agri Wes-Kaap en Elton Jefthas van Afasa tot die bestuurskomitee van die Wes-Kaap Landbouforum verkies. ’n Sitplek sal ook op die bestuur gehou word vir ’n verteenwoordiger van landboubesigheid in die provinsie.

SONY DSC

Verteenwoordigers van landbou-organisasies binne die Wes-Kaapse georganiseerde landbou wat die stigtingsvergadering van die Wes-Kaap Landbouforum bygewoon het, is voor: Mnre. Wiehahn Victor, Cornie Swart, Ismail Motala, Elton Jefthas, John Durr en Lawren Engelbrecht. Middel: Mnre. Anton Rabie, Rico Basson, Michael Laubscher en Nicholas Dicey. Agter: Mnre. Johan Bothma, Carl Opperman en Willem Bestbier.