Raadsheer James Vos, die stad se burgemeesterskomiteelid vir ekonomiese geleenthede en batebestuur, sê die belang van dié ooreenkoms kan nie genoeg beklemtoon word nie. “Die Kaapstadse mark is noodsaaklik vir die voorsiening van kos aan die mense van Kaapstad. Van die mark se 7 500 kopers is 78% klein kopers wat ’n noodsaaklike rol in die versekering van voedselsekerheid vir die armste mense in die stad speel.”

Die ooreenkoms sluit in die oprigting van ’n nuwe handelaarsmark-perseel van R65 miljoen buite die mark se eiendom langs Gunners Circle waar informele handelaars gehuisves sal word. Dié projek sluit die bou van ’n nuwe toegangspad en ingang vir die aflewering van vars produkte in.

Stad Kaapstad se bydrae tot die projek, wat 65% van die koste dek, sal betaal word deur 35 maande van die mark se huur af te trek.

Vos sê die ooreenkoms en projek bewys nie net dat voedsame voedselsekerheid vir die munisipaliteit ’n voorrangsaak is nie, maar stel Stad Kaapstad ook in staat om ’n fiskaal verantwoordelike vennootskap te smee aangesien die vaste betalingsmetode die risiko’s verwyder van stygende koste wat by die projek kan ontstaan.

Die vennootskap met die Kaapstadse mark maak ook voorsiening vir die insluiting van R5,45 miljoen om die handelingskoste by die nuwe mark te subsidieer. Hierdie koste sal vir die Kaapstadse hawe se rekening wees.

“Die vennootskap is ’n betekenisvolle stap in die opgradering en modernisering van hierdie strategiese ekonomiese bate sodat dit kan aanhou om ’n belangrike deel van werkverskaffing en voedselsekerheid kan wees, asook informele handelaars te bemagtig deur vir hulle toegang te bied tot wêreldklasgeriewe en verkopers.”