Die wetsontwerp vereis dat agente wat namens hierdie produsente optree, voortaan nie sonder trustrekeninge en getrouheidsversekering sal kan sake doen nie.

Hierdie wysigingswetsontwerp is deur die departement van landbou aan die kabinet voorgelê. Op die kabinetsitting van 26 Augustus is die wysigingswetsontwerp goedgekeur en daar sal eersdaags geleentheid wees vir openbare deelname en kommentaar daarop.

Skep vertroue

As die wysigings aanvaar word, glo mnr. Francois Knowles, uitvoerende hoof van varsprodukte-agenteraad (Apac), dat dit die bedryf baie sal baat.

“Apac se verantwoordelikheid is om seker te maak dat die teorie binne die wetsontwerp by die werklikheid aansluit, dat die wetgewing prakties uitvoerbaar is en dat dit die bedryf baat, uitbou en meer sakevriendelik maak. Dit sal marktoegang verseker vir groot en klein produsente en ook verseker dat produsente en entrepreneurs ewekansig meer vertroue in die bedryf het, omdat dit meer deursigtig is. As die wetsontwerp bloot ’n nuttelose nakomingsverantwoordelikheid op agente afdwing, doen ons skade aan die bedryf.”

Trustrekening vereis

Die varsprodukte-agente voldoen reeds aan die vereiste om ’n trustrekening te besit waarvandaan geld bestuur word en dit verseker goeie beskerming vir die produsente en die agent deurdat deursigtigheid en naspeurbaarheid van die vloei van geld gewaarborg word. “Op hierdie wyse kan groot en klein produsente die vrymoedigheid hê om enige Apac-geregistreerde agent te nader om sake namens hulle te doen en steeds gerus te wees dat hul regmatige verdienste by hulle sal uitkom,” sê Knowles.

Sodra die openbare kommentaar oor die wysigingswetsontwerp ontvang is, sal die departement die goedgekeurde wysigings in die wetsontwerp verwerk en dit daarna weer vir openbare kommentaar beskikbaar maak. Knowles glo dat hierdie wysingswetsontwerp teen volgende jaar deur die parlement gevoer sal word.