Sedert die NWKV in 2002 sy genetiese verbeteringsprojek bekend gestel het, is meer as 40 000 gehalte ramme in die kommunale kuddes van die Oos-Kaap geplaas. Dié projek is verlede jaar deur die departement van landelike ontwikkeling en grondsake in die provinsie befonds.

Só het mnr. Guillau du Toit, voorsitter van die NWKV, gesê toe hy die jaarkongres van die vereniging op 1 Junie in Port Elizabeth geopen het.

Met verwysing na die NWKV wat 63% van sy begroting in die kommunale dele bestee om wolproduksie aan te moedig en die gehalte van die skeersel te verbeter, het du Toit sy teleurstelling uitgespreek dat die Regering so traag is om sy kant met die opheffing van produsente daar te bring.

Markaandeel daal

Oor Suid-Afrikaanse wol het Du Toit gesê die feit dat die markaandeel van wol nou slegs 1,3% van die wêreld se tekstielvesels verteenwoordig, plaas dit in ’n nismark. Die gevaar is egter dat die hoë pryse in dié segment van die mark dit uit die handel kan prys.

Du Toit het gesê aangesien wol na sy mening  hom op ’n “rooilyn-gevaarsone” bevind, dit noodsaaklik is dat wolproduksie in Suid-Afrika nie net in stand gehou moet word nie maar moet styg om in die toenemende vraag te voorsien. “Hierdie is nie net die taak van die NWKV nie, maar ’n uitgebreide bedryfstaak met die hulp van al die rolspelers.”

Ofskoon die Oos-Kaap met 16 miljoen kilogram die grootste wolproduserende provinsie is, is die grootste drie wolproduserende distrikte almal in die Wes-Kaap. Dit is Bredasdorp met 1,25 miljoen kg, gevolg deur Caledon, 1,2 miljoen kg en Swellendam met 930 000 kg.