Mnr. Bennie van Zyl, hoofbestuurder, sê die restitusieproses is daargestel om op ’n wetlike wyse die ontneming van grond in die verlede reg te stel. “Die feit dat die staat dit nie korrek toegepas het nie, die titelaktes grootliks teruggehou het en toegelaat het dat grootskaalse korrupsie in die proses kon plaasvind, het die afhandeling daarvan verhinder.”

TLU SA se standpunt is onomwonde dat onteiening sonder vergoeding blatante diefstal is en dat daar geen manier is hoe bates sonder vergoeding onteien kan word sonder om die ekonomie te benadeel nie. Hy waarsku dat die armoede- en werkloosheidsprobleem jaarliks groter word en ekonomiese groei is nodig om oplossings te vind. “Daarvoor is beleggings noodsaaklik en dit is net moontlik as daar beleggingsvertroue is. Onteiening sonder vergoeding is die sekerste manier om enige potensiële belegger af te skrik om wel in Suid-Afrika te belê.”

Hy sê die ANC het nog altyd met beloftes steun probeer werf. “Meestal was dit onrealistiese beloftes en dit haal hom nou in. Die beloftes moet meer drasties raak om steun te probeer behou. Die ANC stel inderdaad sy eie oorlewing hoër as die wel en weë van Suid-Afrika en al sy inwoners. Die prys gaan onbetaalbaar groot wees vir die land. Daar kan tereg gevra word of die beweerde korrupsie en selfverryking van Zuma nie dalk minder ongunstig gaan wees as wat die gevolge hiervan gaan wees as daarmee voortgegaan word nie.”

Misplaaste hoop

Van Zyl sê met die verkiesing van pres. Cyril Ramaphosa was daar by heelparty mense ’n hoop gevestig op die toekoms, maar dit blyk uit die huidige uitsprake dat dit moontlik ’n misplaaste hoop was. “Die een groot probleem waarin ons vasgevang sit, is die feit dat te veel belanghebbendes telkens die ideologies verweefde voorstelle van die ANC met ’n versiersuikerlagie goed probeer laat lyk, dit kortsigtig ondersteun en derhalwe die ANC se planne vir hom help uitvoer.

“Ongekwalifiseerde ondersteuning van die Regering se transformasie- en grondhervormingsbeleid plaas mense in ’n posisie dat daar eintlik geen morele grond kan wees om teen hierdie deel van ANC-beleid op te tree nie. TLU SA is nie bereid om op enige wyse die pad van vernietiging wat die ANC inslaan, in Suid-Afrika te ondersteun nie.”

Hy glo as die gesprek gaan oor landbougrond moet die wettige eienaars daarvan (die boere) self oor hul eiendom praat. “Daar is te veel belanghebbendes, soos sommige akademici en selfaangestelde meningsvormers, wat aan die boere wil voorskryf. Die leuens oor die geskiedenis van grondbesit in Suid-Afrika is so wyd verkondig dat mense dit al as die waarheid glo.

Geen boer het grond gesteel

“Geen boer het sy grond gesteel nie en is dit hul volste reg om self daaroor te besluit.”

Hy vra of die “kundiges” ook van hul bates sal afstaan soos wat van boere verwag word.

Van die aksies waarby TLU SA betrokke is, is om bondgenote, soos banke en burgerlike organisasies, te kry om kollektiewe druk nasionaal en internasionaal op die ANC te plaas, moontlike regsaksies, protesoptredes saam met ander belanghebbendes en gesprekke met senior ANC-lede. Die moontlikheid van ’n konferensie oor die geskiedenis van grondbesit waar die internasionale gemeenskap kan vasstel op wat die waarheid is, moet ook oorweeg word.