Hy het op die organisasie se jaarkongres (Vrydag 14 September) op Lichtenburg gesê landbouleiers kan nie alleen na dié oplossing soek nie. Boere se deelname aan die debat is nodig.

“Onteiening sonder vergoeding is op die tafel weens die mislukking van grondhervorming.

“Ons moet onsself vra, het ons medeverantwoordelikheid hieraan?”

Volgens Vercueil is die sukses van grondhervorming en die volhoubaarheid van ontwikkelingslandbou belangrik vir kommersiële boere se eie volhoubaarheid.

“Ons kan nie meer op die kantlyn staan en sê ons wil sien hoe groot die gemors is wat die staat daarvan maak nie.”

Grondhervorming moet, volgens hom, grootliks geprivatiseer word om dit suksesvol te maak.

“Kom ons konfronteer die werklikheid van die probleem. Dit is die enigste manier hoe ons ’n gesamentlike toekoms in Suid-Afrika gaan bou.

“Daar is nie meer ’n ons en hulle nie, daar is net ’n ons.

“Jy kan jouself moedeloos praat, of jy kan sê: Hier is ’n probleem om reg te maak.”

“Ruggraatorganisasie”

 Vercueil het gesê die komende jaar gaan ongetwyfeld meer probleme bring.

 “Dit is van kardinale belang dat ons ’n oplossing vir die grondkwessie vind.”

Hy het die belangrikheid van inklusiewe optrede, kollektiewe leierskap en wysheid benadruk.

“Dit beteken ’n mens moet mooi luister en vertroue bou.

“Dit beteken ook ’n mens moet die ingewikkeldheid van die groter prentjie sien, want dit is die enigste manier om te bou en ’n gedeelde begrip van ingewikkelde probleme te vorm.

Hy het Agri SA as die “ruggraatorganisasie” bestempel, wat moet lei om gesamentlike oplossings te vind.

“Agri SA moet gesien word as ’n ‘eerlike makelaar’ (honest broker) wat die klimaat van gedeelde begrip en resultate teweeg kan bring.

Om gesprek oor die grondkwessie te voer, beteken volgens hom nie dat ’n kompromis aangegaan word of iets onderskryf word nie, maar is eerder die enigste manier om, binne beginsels, sake te vind waaroor ooreengestem kan word.

Om leiding te neem, hou egter uiteraard risiko’s in en verg dapperheid.

“Ons kan nie enige probleme oplos as ons nie dapper is nie.”