AfriForum is sedert 2018 in ’n regstryd gewikkel om die grondwetlike hersieningskomitee se verslag, waarin aanbeveel word dat die Grondwet gewysig moet word, as ongeldig te verklaar weens verskeie prosedurele gebreke in die aanloop tot die aanvaarding van die verslag. Die organisasie het daarop gewys dat die Covid-19-pandemie ’n tydelike stilte oor die omstrede kwessie van onteiening sonder vergoeding gebring het. AfriForum het benadruk dat dit ’n uitgemaakte saak is dat die ANC-regering nog nie van sy planne afgesien het nie om artikel 25 van die Grondwet te wysig om onteiening van grond sonder vergoeding moontlik te maak.

Teenstaan

Die parlement wys daarop dat hy die hofaansoek teenstaan aangesien die regsremedie wat AfriForum soek, irrelevant is.

Die rede wat die parlement aanvoer, is dat die proses om artikel 25 te wysig reeds verder gevorder het as die feitlike agtergrond wat AfriForum in sy aansoek noem.

Die parlement het reeds die verslag van die grondwetlike hersieningskomitee in Desember 2018 aanvaar nadat die hof nie AfriForum se aansoek om ’n tussentydse interdik wou toestaan om die parlement te keer om dit te aanvaar nie. Die hof het dus die parlement se grondwetlike reg bevestig om sy werk onafhanklik te bepaal en te doen, sonder onbehoorlike inmenging.

Nadat die komiteeverslag aanvaar is, het die Parlement ’n ad hoc-komitee tot stand gebring wat wetgewing moes inisieer en opstel vir die wysiging van artikel 25 van die Grondwet.

Hierdie komitee het reeds ’n voorgestelde wysigingswetsontwerp uitgebring en die meeste provinsies het reeds hul insette in openbare verhore gelewer. Die verhore moes stopgesit word weens die voorkoms van Covid-19-pandemie toe die land in Maart ’n nasionale inperkingstydperk binnegegaan het. In Julie het die nasionale vergadering die spertyd vir die ad hoc-komitee, wat in Mei tot ’n einde geloop het, tot einde Desember verleng sodat hy sy werk kan voltooi.