Die komitee wat wysigingswetgewing moet aanvoor om artikel 25 van die Grondwet te wysig, moet teen 21 Mei 2021 sy werk om die agttiende wysigingswetsontwerp op die Grondwet op te stel, voltooi.

Luidens die verslag is altesaam 204 334 insette van die publiek gekry, wat die parlement en komiteelede genoeg inligting bied in hul beraadslagting oor die klousules van die wysigingswetgewing.

Die duisende insette is gelewer hoewel die tydperk vir skriftelike kommentaar oor die wysigingswetgewing in die Desember 2019-vakansietydperk begin en tot einde Februarie gestrek het.

Duidelike weg

Dr. Mathole Motshekga, voorsitter van die ad hoc-komitee, het gesê die aanvaarding van die verslag baan nou die weg vir die komitee om te begin om samesprekings te voer oor die “bewoording en formaat” van die wysigingswetsontwerp.

“Hoewel die verslag aanvaar is, begin die ware werk van wat die wysigingswetsontwerp moet bevat, en hoe dit geformuleer moet word nou.”

Hy het gesê sedert die aanvang van die proses is alle komiteelede dit eens dat die parlementêre stelsel ’n verteenwoordigende en deelnemende stelsel is. Die openbare verteenwoordigers het nie die monopolie op wysheid nie en daarom moet die publiek in alle wetgewende prosesse betrek word. “Dit beteken openbare deelname is ’n grondwetlike noodsaaklikheid. Die komitee is in sy werk gelei deur die besluite van die Grondwethof en die reëls van die parlement.”

Hy het gesê dat die komitee ondanks die Covid-19-pandemie suksesvolle openbare verhore in al nege provinsies kon hou. Diegene wat mondelinge kommentaar wou lewer, is dié geleentheid gebied en ministers het die geleentheid gekry om namens hul departemente insette te lewer.

Komiteelede het tot vroeg in Mei om met hul politieke partye te konsulteer oor die wysigingswetgewing en die samevattende verslag voordat inspraak op die teks van die wysigingswetsontwerp begin. “Dit sal ons genoeg tyd gee om die werk van die komitee teen 21 Mei 2021 te voltooi,” het Motshekga gesê.