Dit volg nadat die ad hoc komitee wat wysigings moet opstel vir hierdie 18de wysigingswetsontwerp op die Grondwet (om onteiening met nul rand vergoeding vir die doeleindes van grondhervorming duidelik daarin te skryf) oor die voorgestelde bewoording gestem en vir kommentaar beskikbaar gestel het.

Lede van die komitee sal dan weer die kommentare oor die voorgestelde bewoording bespreek waarna hulle sal besluit of hulle ten gunste of teen die wysigings is.

Vir die wysigings om in die nasionale vergadering ingestem te word, word ’n tweederde meerderheidstem benodig. Die EFF het reeds aangedui dat hy nie sy steun gaan gee aan die ANC se voorstelle wat in die wysigingswetgewing opgeneem is nie. Die DA en VF Plus is ook teen die ANC se voorstelle gekant. Die ANC het onder meer nie die EFF se voorstelle omarm dat die staat die voog van Suid-Afrika se natuurlike hulpbronne, insluitend grond, moet wees nie, asook dat daar ook hoegenaamd geen sprake van vergoeding by onteiening moet wees nie.

Proses

Die komitee wil op 17 en 18 Augustus die jongste skriftelike kommentare op die wysigingswetgewing bekyk. Op 19 en 20 Augustus sal die parlement se regsdienste enige kwessies aanpak wat na vore gekom het.

Vanaf 24 tot 27 Augustus wil die komitee die wysigingswetgewing bespreek en op 30 Augustus sal hy vergader om die verslag op die wysigingswetgewing te aanvaar vir indiening by die nasionale vergadering.

Wysigings

Die ANC het met sy meerderheidstem in die ad hoc komitee die volgende wysigings ingestem, waaroor kommentaar gelewer kan word.

Dit is:

  • Dat waar grond en enige ander verbetering daarop onteien word vir die doel van grondhervorming, die vergoedingsbedrag betaalbaar nul rand mag wees.
  • Dat nasionale wetgewing die toestande moet bepaal waar die vergoedingsbedrag nul rand is.
  • Dat ’n nuwe subafdeling 4A ingevoeg moet word wat aandui dat die staat grond, wat die gedeelde erfenis van alle landsburgers is, moet beskerm
  • Dat subafdeling 5 ingevoeg moet word wat aandui dat die staat redelike wetgewende en ander maatreëls moet instel om dit vir die staat moontlik te maak om voogskap van sekere grond te kry sodat landsburgers toegang tot grond op gelyke grondslag kan kry.

’n Hersiene weergawe van die wysigingswetsontwerp is hier beskikbaar.

Kommentare en navrae kan gestuur word aan mnr. Vhonani Ramaano by section25@parliament.gov.za.