Die grootste gevaar vir die verspreiding van cholera in Limpopo is onvoldoende sanitasie en 'n grens "wat niemand keer nie".

Mnr. Leonardo Manus, hoof van die regulering van die gehalte van drinkwater by die Departement van Waterwese, sê die Beitbrug-rioolwerke is met die skadelike cholera-stam besmet en "werk glad nie". Gebrekkige sanitasie veroorsaak ook in die Modimbo-gebied probleme.

'n Grootskaalse poging is in Desember verlede jaar aangepak om die Beitbrug-rioolwerke weer aan die gang te kry voordat reën dalk die Limpoporivier weer laat vloei en die bakterieë buite beheer versprei. Monsters wat op 12 verskillende plekke in die rivier tot by Mosambiek geneem is, dui op slegs twee plekke wat teen einde verlede jaar met die skadelike cholera-stam besmet was, naamlik in die mond van die Nwanedi-rivier waar dit in die Limpoporivier vloei en in die Beitbrug-rioolwerke, asook waar dit uitvloei.

Die nie-skadelike cholera-stam het wel op ander plekke voorgekom. Manus sê die feit dat die rivier tot diep in Desember droog was, het gekeer dat die bakterieë versprei. Hy het gesê landbougewasse is veilig, maar waar die bakterieë wel voorkom, moet boere die nodige voorsorgmaatreëls tref.

Lees die volledige artikel in Landbouweekblad se uitgawe van 9 Januarie 2009.

6 Januarie 2009