Hierdie besluit wat die Parlement se portefeuljekomitee vir handel en nywerheid Vrydag geneem het, kom nadat die versoeke dat die bedryf self die situasie moet oplos en die Suid-Afrikaanse boere-ontwikkelingsvereniging (SAFDA) moet insluit, vir langer as ’n jaar reeds op dowe ore val. SAFDA-lede betaal ook ledegeld aan die SASV, maar kan nie voordeel daaruit trek nie.

Die komitee het opdrag gegee dat die grondwet van die SASV reeds teen die einde van die maand gewysig moet word om erkenning te gee aan die SAFDA. Tans word slegs die SASV en die meulenaarsvereniging in die SASV se grondwet erken.

'n Speelterrein vir wit mans?
Indien daar enigsins versuim sou word om die opdrag uit te voer, sal dr. Rob Davies, Minister van Handel en Nywerheid, die ooreenkoms tussen die suikerbedryf en die SASV nietig moet verklaar en die Suikerwet (Wet 9 van 1978) moet wysig. Die komitee het sy skok uitgespreek dat die SASKV steeds oorwegend uit wit mans bestaan en grootskaalse transformasie teenstaan. 

Mnr. Adrian Williams, ANC-LP, het gesê dit is ontstellend dat hoewel daar meer swart produsente as wit produsente van suikerriet is, swart produsente geen bestuursmag het nie. Hy het voorgestel dat die swart ekonomiese bemagtigingstatus van die SASKV ook ondersoek word.

“Dit is net ’n speelterrein vir wit mans.”

Die Departement van Handel en Nywerheid het vroeër beklemtoon dat hoewel swart boere nie meer as “onwettig” gesien word sedert die herroeping van 1936 se Suikerwet in 1978 nie, word hulle steeds behandel asof hulle tweedeklas-landsburgers is, en dat die meulenaarsbedryf vir suiker steeds glad nie getransformeer is nie.