Dié omvattende projek is oor die afgelope 18 maande uitgevoer. Volgens die oudit was die totale bevolking van Suid-Afrika in die pre-koloniale tydperk (1600’s) en met die koms van wit mense na Suid-Afrika, ongeveer 700 000. Daar was ’n verhouding van 175 ha per persoon of 139 ha landbougrond per persoon, sê mnr. Johann Bornman.

Met die ontdekking van goud en diamante het die bevolking vanaf 2,5 miljoen tot 6,9 miljoen mense in 1921 gegroei. Daarvan was 23,4% verstedelik. Die verhouding was toe 17,7 ha per persoon en 14 ha landbougrond per persoon. Bornman sê die Suid-Afrikaanse bevolking is tans meer as 56 miljoen mense, wat meebring dat die digtheid van hektaar per persoon op 2,2:1 staan. Meer as 64% van die bevolking is verstedelik.

Die verhouding van landbougrond per persoon is tans 1,7:1. Indien die bevolking tot 66,9 miljoen in 2030 groei, neem dié verhouding af tot 1,8:1 (bereken volgens die algehele oppervlakte), terwyl 71,3% van die bevolking verstedelik sal wees. Die verhouding ha landbougrond/persoon sal waarskynlik op 1,4:1 vestig. Teen 2050, met ’n bevolking van 77,7 miljoen en verstedeliking van 75%, gaan landbougrond in hektaar per persoon tot 1,2:1 afneem. “Dit onderskryf die noodsaaklikheid dat daar met groot omsigtigheid omgegaan moet word oor die produktiewe aanwending van landbougrond om voedselsekerheid in stand te hou,” sê Bornman.

Die volledige artikel is in hierdie week se Landbouweekblad beskikbaar.