Planne vir die ontwikkeling van 479 ha in Philippi sal vir eers ter syde gestel moet word nadat regter Kate Savage ten gunste van die Philippi Horticultural Area (PHA) se veldtog teen ontwikkeling op die Kaapse Vlakte deur Oakland City Developments beslis het.

“Hierdie is ’n oorwinning vir die Kaapse Vlakte-waterdraer en teen die toekomstige ontwikkeling van en volgehoue spekulasie met grond in die PHA,” sê mnr. Nazeer Sonday, voorsitter van die PHA-veldtog. “Dit is ’n wonderlike dag vir die PHA-plase, boere, plaaswerkers en Kaapstad.”

Die veldtog teen die ontwikkeling is reeds tien jaar aan die gang.

Die oorwinning op 17 Februarie in die Wes-Kaapse hooggeregshof is ook deur Agri SA verwelkom. “Hierdie saak verteenwoordig ’n belangrike regsontwikkeling wat betref die oorweging van ondergrondse waterhulpbronne in Suid-Afrika, veral met betrekking tot die mededingende belange van die landbousektor aan die een kant en die behoefte van residensiële en industriële ontwikkeling aan die ander,” sê mnr. Janse Rabie, hoof van natuurlike hulpbronne by Agri SA.

Hy sê besluitnemers moet Suid-Afrika se ondergrondse waterhulpbronne in ag neem met besluite om residensiële en industriële ontwikkelings in of rondom landbouareas toe te laat of nie.

Volgens die hofbeslissing het die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering en omgewingsake, en die afdeling vir ontwikkelingsbeplanning van die Stad Kaapstad nie die Philippi-waterdraer en die gepaardgaande impak van die klimaatsverandering en waterskaarste in ag geneem met aansoeke om die hersonering van die grond wat aan groenteboerdery op die Kaapse Vlakte grens nie.

Savage het beslis dat die inligting rakende klimaatsverandering en waterskaarsheid in die stad onvoldoende is vir besluitnemers om te beweer dat besluite redelik en rasioneel is. Vorige besluite rondom die ontwikkeling deur die provinsiale minister en die stad se algemene appèlkomitee sal nou heroorweeg moet word.