Dr. Chris van Dijk, uitvoerende hoof van die Melkprodusenteorganisasie (MPO), sê die produsenteprys-indeks vir onverwerkte melk volg sedert Januarie 2015 tot Maart 2020 ’n sydelingse neiging, teenoor die kleinhandelsprys van suiwelprodukte wat veral in die eerste ses maande van 2020 ’n sterk stygende neiging gevolg het.

Van Dijk het op die jaarvergadering van die MPO se noordstreek gesê die plaashekprys van melk het nie met dié stygende neiging tred gehou nie en die prysvlakke in Junie 2020 was op dieselfde laagtepunt as in Augustus 2017.

“Ter wille van die voortbestaan van die plaaslike suiwelbedryf moet produsentepryse nie nou verlaag word soos aanduidings uit die geledere van die verwerkers nie,” sê hy. “Die stygende neiging in die kleinhandelprys van suiwelprodukte, asook ten opsigte van verkoopsvolume, in die eerste ses maande van 2020 is ’n bykomende rede hoekom ’n verlaging in die produsenteprys tans onvanpas is.”

Geen ekonomiese rede

Volgens Van Dijk maak suiwelprodukte ’n belangrike deel van die verbruiker se voedselmandjie uit, derhalwe is daar geen ekonomiese rede om die plaashekprys van die huidige oorblywende sowat 1 200 produsente landwyd te verlaag nie.

Een van die veranderende verbruikersneigings tydens die inperkingstyd ter bestryding van die Covid-19-pandemie is ’n afname in die vraag na vars melk, teenoor ’n styging in die verkoop van langlewemelk en verpakte kaas met ’n langer raklewe. “Tydens die inperkingstyd het die vraag na suiwelprodukte sy sterk posisie in die verbruiker se besteding behou,” sê hy.

“Indien die suiwelbedryf meer produsente verloor, sal die plaaslike ekonomie op ingevoerde suiwel moet staat maak, ’n toestand wat ons tans nie kan bekostig nie, maar beslis ook nie in die toekoms nie.”

Van Dijk het hom op die verwerkers beroep om nie hul aankoopprys te verlaag nie, terwyl hy die kleinhandel versoek het om met afslagpromosies die eindverbruikers van suiwelprodukte tegemoet te kom.