Só het prof. Andries Jordaan van Agri SA se Agri Risiko-afdeling en 'n rampbestuurkenner van die Universiteit van die Vrystaat, op Agri SA se jaarkongres gesê.

Terwyl steeds aan bestaande strukture deelgeneem moet word, moet die landbou ook sy eie vangnette en vermoëns om te reageer, ontwikkel, het Jordaan gesê.

Hy het afgevaardigdes toegelig oor 'n voorgestelde stelsel vir vroeë waarskuwing en versagting, wat op die plaaswagstelsel geskoei is en waar verwysingsplase tot bestaande Agri SA-strukture gevoeg word.

Wanneer primêre aanduiders, soos die Weerdiens, dan toon dat daar byvoorbeeld 'n droogte op pad is, kan ook gemonitor word wat op plaasvlak gebeur.

Vroeë waarskuwings is baie belangrik

“Boere moet betyds taktiese besluite kan neem,” het Jordaan gesê.

Die afgelope droogte het gewys meer koördinering is op die taktiese en operasionele distrikvlak nodig. Dis juis op dié inwerkingstellingsvlak waar hy vermoed baie van die droogtehulpgeld verlore geraak het.

Een van die voorstelle is om 'n baie eenvoudige selfoontoepassing te ontwikkel waar boere inligting kan gaan deurgee oor die toestande op hul plaas, soos reënval, temperatuur, toestand van veld, diere en gewasse, vlakke van damme en riviere, en die voorkoms van siektes.

Volgens mnr. Johannes Möller, uittredende voorsitter van Agri SA, is daar wêreldwyd 'n neiging dat rampe nie net regerings se verantwoordelikheid is nie.

“Daar is groeiende erkenning dat die belastingbetaler nie vir alle verliese kan betaal nie.”

Die neiging is om meer holisties na rampe te kyk en vennootskappe word bepleit.

“Ons voorsien dat 'n multidissiplinêre benadering tot rampe die beste sal werk.”

Möller het gesê meer moderne denke is nodig, wat toegespits is op die integrering van die assessering, vermindering en verlaging van risiko, asook reaksie en herstel.

Van die praktiese oplossings wat Agri SA voorstel, is die skepping van 'n rampfonds waartoe landbou en die Regering elk 50% bydra, die inspan van vennootskappe tussen die openbare en private sektore, die bevordering van 'n staatsondersteunde multirisiko-versekeringstelsel en die vestigtiging van infrastruktuur wat rampverligtingsaksies kan ondersteun.