Neerslae van 10 mm tot 20 mm of meer word van 24 tot 31 Mei oor veral die Suidwes-Kaap en die Suid-Kaap verwag, sê mnr. Johan van den Berg, onafhanklike landbouweerkundige. “Dit lyk na die eerste werklik doeltreffende reën wat boere in staat kan stel om aktief te kan bewerk en aanplantings te doen.”

Van den Berg sê die optimale planttyd in die winterreënstreek is besig om uit te loop. Boere moet daarom seker maak dat alle voorbereidings gedoen is om so gou as moontlik ná die neerslae te kan plant. “Hoewel die kans op reën redelik goed is, is dit nooit ’n goeie praktyk om in droë grond te plant in afwagting van reën nie, veral nie as die ondergrond ook droog is nie. Dit is waarskynlik beter om ietwat later te plant as om onnodig kanse te waag.”

Swak reënval

Volgens die weerrekords vir die Wes-Kaap ervaar die provinsie tans baie swak reënval. Slegs sowat 25 mm is sedert begin April in onder meer die distrik Malmesburg gemeet, wat sowat 30% van die langtermyngemiddelde vir dié gebied in April en Mei is. Van den Berg sê volgens rekords was daar sedert 1915 slegs ses jaar waarin die distrik 25 mm of minder reën in dié twee maande gemeet het, naamlik 1919 (24 mm), 1928 (8,1 mm), 1930 (22,9 mm), 1963 (18,5 mm), 1971 (19,2 mm) en in 2017 (22,1 mm).

“Al ses hierdie jare het ondergemiddelde reënval vir die jaar as totaal gehad.” Van den Berg sê wat wel gunstig was, is dat in al dié jare die maande vanaf Junie tot Augustus ten minste 30  mm tot 50 mm reën geval het. Net twee van die jare se Septembermaande het minder as 30 mm reën gehad. “Gegrond op die bogenoemde jare lyk dit asof daar ’n redelik eweredige verspreiding van reënval tussen die maande was, al was dit ondergemiddeld.”  

Die distrik Bredasdorp het sewe jare sedert 1915 ervaar waarin minder as 30 mm in April en Mei voorgekom het. “Met die uitsondering van 1996 het al die jare – soos in die geval van Malmesbury – ondergemiddelde reënval gehad vir die kalenderjaar as geheel. Oor die algemeen het al sewe jare ook ’n redelik goeie verspreiding van reën tussen die maande gehad, hoewel dit meer oor Julie, Augustus en September versprei was met minder reën in Junie.”

Weermodelle dui op kort termyn aan dat plantreën gaan val voor einde Junie. Op medium- tot langer termyn is die kans op reën tans ondergemiddeld, maar gegrond op soortgelyke jare in die verlede lyk die verspreiding van reën oor die maande vanaf Junie tot September redelik goed. “Dit lyk nie of vanjaar die jaar is om kanse te waag nie. Swak bewerkte landerye moet liefs nie beplant word voordat voldoende reën geval het nie,” sê Van den Berg.