Sowat R1 miljard is nodig om die suur mynwaterin die Witwatersrand se mynkomme te behandel, sê me. Edna Molewa, Minister van Waterwese en Omgewingsake.

Luidens ’n berig op die webwerf Engineering News is R924 miljoen nodig om ’n korttermynplan vir die probleem in werking te stel. Meer geld is nodig om die probleem op langtermyn op te los.


Die Tesourie het egter net R433 miljoen beskikbaar gemaak. Molewa sê haar departement en die Departement van Energie sal derhalwe die hulp van die private sektor inroep om die res van die geld te bekom.


“Sodra ons meer duidelikheid het oor die pad vorentoe en die proses wat gevolg kan word om oplossings te bespoedig, sal my departement verdere aankondigings in dié verband maak,” sê Molewa. Sy sê die omskakeling van die korttermynoplossings na die langtermynoplossings moet sonder haakplekke geskied.


Behandeling

Mnr. Marius Keet, waarnemende direkteur vir watergehalte in Gauteng, sê volgens die korttermynoplossing vir die probleem moet behandelingsaanlegte 30 jaar tot 50 jaar lank werk, wat die eerste stap van die langtermynoplossing is.


Die eerste stap van die korttermynoplossing is om die behandelingsaanleg by Rand Uranium, waar suur mynwater in die Tweelopiespruit inloop, se kapasiteit van 12 miljoen liter per dag tot 36 miljoen liter per dag te verhoog. Dié stap sal in April vanjaar in werking gestel word.

Die behandelingsaanlegte wat beoog word, sal na verwagting die soute of sulfate wat in die besoedelde water voorkom, halveer.


Die vlak van suur mynwater wat tans in die oostelik mynkom voorkom, lê 588 m onder die oppervlak, terwyl die vlak waar dit vir die omgewing gevaar inhou 290 m is. Die sentrale mynkom lê tans op 353 m onder die oppervlak, met die gevaarvlak hier 174 m is. Die westelike mynkom het reeds begin oorspoel.


Bron: Engineering News


23 Maart 2012