Dít was die boodskap van mnr. Ebrahim Patel, Minister van Ekonomiese Ontwikkeling, tydens ‘n geleentheid waar Coca-Cola Beverages Suid-Afrika (CCBSA) bekend gemaak het dat hy ‘n stigting van R400 miljoen geskep het om ontwikkelende boere by te staan om ten volle aan die kommersiële landboubedryf deel te neem.

“Vennootskappe tussen die Regering en private sektor sal help om ’n Suid-Afrika met geleenthede vir almal te skep, terwyl breër transformasie toegepas word,” het Patel gesê.

Hy het daarop gewys dat beleggersvertroue in Suid-Afrika sedert die begin van die jaar verbeter het, terwyl die ekonomie met 1,3% gegroei het – dubbel soveel as in die ooreenstemmende tyd verlede jaar. “Die landbou se bydrae tot hierdie groei mag nie gering geskat word nie. Dié bedryf se groei van 25% wys sy rol as ’n aandrywer van ekonomiese groei.”

Patel het wit boere se rol in die landbou geprys en gesê die hoë vlak waarop kommersiële boerdery in die land is, kan die Regering help om sy eie projekte vir opheffing uit te brei. “Ons het ’n geleentheid om kleiner boere ook verder te laat groei om volwaardige kommersiële boere te word. As korporatiewe burgers moet ons na geleenthede soek om plaaslike boere te ondersteun. Die stigting van R400 miljoen van CCBSA is ’n geskenk aan Suid-Afrika om dit ’n werklikheid te maak.”

Volgens Patel bied die landbou menige geleenthede vir werkskepping. “Ons het die talent om ’n inklusiewe Suid-Afrika te skep waar transformasie die uitgeslotene in die ingeslotene verander om meer ekonomiese geleenthede vir almal te skep,” het Patel gesê. 

Gestruktureerde finansiering

Intussen het mnr. Velaphi Ratshefola, besturende direkteur van CCBSA, gesê die Mintirho-stigting sal ’n groot verskil in ontwikkelende boere en kleiner insetverskaffers se lewens maak deur finansiering, opleiding en ontwikkeling te verskaf.

“CCBSA se koopkrag, met die samewerking van soortgelyke korporatiewe entiteite en kleinhandelaars. sal help om ’n volhoubare ekonomiese verskil in die lewens van ons begunstigdes te maak. Die stigting beoog om nie net die boere se produkte aan te koop nie, maar om hul ontwikkeling van die begin af te ondersteun. Ons wil vennote wees in ’n stap om nuwe en ontwikkelende verskaffers te help om by die landbou betrokke te raak.”

Die R400 miljoen wat deur CCBSA bewillig is, sal in vyf paaiemente van R80 miljoen elk in die fonds inbetaal word tot 2021. Die eerste paaiement is reeds verlede jaar oorbetaal. Die stigting sal aspekte soos lenings, hoë rentekoerse en kapitaaluitgawes takel. Terselfdertyd sal tegniese vaardighede,  sake-ondersteuning en opleiding aan opkomende boere beskikbaar gestel word.

Die stigting is nie uitsluitlik ’n CCBSA-instrument nie. Dit is sodanig gestruktureer dat ander bedryfsbetrokkenes ook bydraes daartoe kan lewer, met die voorwaarde dat hulle met die stigting se beleid, riglyne en doelwitte ooreenstem.