Die grondeenheid by die Suid-Afrikaanse Regshulpraad moet weer op die been kom om dispute rondom grondeise vinniger te help oplos. Die Parlement se portefeuljekomitee vir justisie het dié aanbeveling gemaak, aangesien heelwat dispute rondom eise wat reeds in 1998 ingedien is, weens eisers se gebrek aan befondsing nog nie aangehoor is nie.

Dr. Mathole Motshekga, voorsitter van die portefeuljekomitee, het voorgestel dat fondse vir regshulp aan die Suid-Afrikaanse Regshulpraad toevertrou word, eerder as om dit in private hande te plaas. Die Grondwet maak slegs voorsiening vir die befondsing van misdaadsake en nie siviele sake, veral grondeise, nie. Boonop bied die Wet op die Herstel van Grondregte ’n omslagtige proses vir die befondsing van grondeise, meen die portefeuljekomitee.

Onteiening

Die stadige herverdeling van grond het tot oproepe vir die onteiening van grond sonder vergoeding uit verskeie politieke oorde gelei. Volgens die portefeuljekomitee bied die huidige Grondwetlike en regsbedeling genoeg ruimte vir die Regering om die stadige pas van grondhervorming te versnel.

Daarom beveel hy die herstel van die grondeenheid by die Regshulpraad aan sodat die raad fondse wat vir grondeise en huurarbeiders geoormerk is kan administreer. Die komitee beveel ook aan dat die Wet op die Herstel van Grondregte verander om wetlike versperrings  wat die balans ten gunste van grondeienaars eerder as grondeisers swaai, te verwyder.