Bayer het bekend gemaak dat hy ’n reeks skikkingsooreenkomste aangegaan het in die meeste regsake wat in Amerika teen Monsanto, die vervaardiger van Roundup, aanhangig gemaak is.

Luidens ’n verklaring is die maatskappy nou meer in beheer van belangrike aspekte van die proses om die risiko te verklein deur twee basiese scenario’s te skets. Dit sal as riglyn dien vir die afhandeling van toekomstige regsaksie.

Die eerste scenario is gegrond op die verkryging van ’n gunstige besluit in die Amerikaanse hooggeregshof oor ’n kwessie soos federale vrystelling, wat vir alle doeleindes en grootliks die Amerikaanse regaksie teen Roundup tot ’n einde sal bring.

Die tweede scenario maak die aanname dat die hooggeregshof besluit het om nie die saak van mnr. Edwin Hardeman, wat aanvoer die gebruik van Roundup het daartoe bygedra dat hy kanker gekry het, aan te hoor nie, of dat daar in die klaer se guns bevind word. In só ’n geval sal die maatskappy sy eie program vir die eis van administrasie in werking stel.

Bayer voorbereid op beide scenario's

Luidens die verklaring voorsien Bayer daar is ’n goeie kans dat hy suksesvol met die  eerste scenario sal wees. Bayer meen daar is sterk argumente vir die hooggeregshof om dit te aanvaar en uiteindelik in sy guns te beslis. Bayer is egter ook voorbereid op die tweede scenario en die bestuur van die verwagte eise deur skikkingsooreenkomste en regsaksie, om uiteindelik ’n einde aan die regsaksie te bring.

Vir die tweede scenario begroot die maatskappye bykomende voorsiening in die vorm van ’n bruto bedrag van $4,5 miljard.

Mnr. Werner Bauman, uitvoerende hoof van Bayer, het aan beleggers gesê die maatskappy wil hulle gerusstel dat die blootstelling aan glifosaat-regsaksie nou redelik in berekening gebring is. “Dit is belangrik vir die maatskappy, ons eienaars en ons kliënte dat ons aanbeweeg en die onsekerheid en dubbelsinnigheid van die glifosaat-regsaksie agter ons laat.

“Hierdie duidelikheid behoort ingeligte beleggers toe te laat om te konsentreer op hul bedryfsprestasie, die gehalte van Bayer se besighede en sy inherente waarde.”

Die maatskappy sal die hooggeregshof versoek om die Hardeman-saak in Augustus te hersien. ’n Hof in San Francisco, Amerika, het skadevergoeding van $80 miljoen (R1,13 miljard) aan die 70-jarige Hardeman toegestaan agt dae nadat dit beslis het Hardeman se gebruik van die onkruiddoder Roundup het daartoe bygedra dat hy kanker gekry het.

Indien die hooggeregshof die hersiening toestaan, sal ’n finale beslissing oor die saak waarskynlik volgende jaar gelewer word. Daarom is Bayer baie selektief in sy benadering tot skikkingsooreenkomste, en sal geen verdere skikkingsooreenkomste in die komende maande aangegaan word of as die hooggeregshof ’n hersiening toestaan nie.

Indien die aansoek nie suksesvol is nie, sal Bayer ’n program vir die administrasie van eise van stapel stuur vir die eise van individue wat voorheen Roundup gebruik en oor die afgelope 15 jaar nie-Hodgkin-limfoom ontwikkel het.

Die maatskappy sal ook bykomende stappe doen om te verseker dat die regsaksie tot ’n einde kom en dat enige eise wat in die toekoms teen Roundup ingestel word, beperk word en waarskynlik onsuksesvol sal wees.

Dié stappe sluit onder meer in om glifosaat-gebaseerde produkte in die Amerikaanse grasperk-en-tuinmark met nuwe formulerings te vervang wat deur die Amerikaanse omgewingsbeskermingsagentskap (EPA) en ander staatsentiteite goedgekeur moet word. Die doel hiervan is uitsluitlik om die risiko van regsaksie te bestuur, en nie weens veiligheidsredes nie.

Aangesien die meeste eise in die regsaksie van verbruikers in die grasperk-en-tuinmark kom, sal dié stap die primêre bron van toekomstige eise uitskakel. Daar sal geen verandering wees in die beskikbaarheid van Bayer se glisofaat-formulerings in die professionele en landboumarkte nie.

Die maatskappy sal ook met die EPA kontak maak oor Roundup se etiket ten einde meer inligting aan verbruikers te verskaf sodat ingeligte aankope en aanwending van die produk verseker word. Bayer sal ook teen einde vanjaar ’n webwerf met wetenskaplike studies oor Roundup se veiligheid skep wat selfs meer deursigtigheid aan kopers van die produk sal verskaf.