Mnr. Koos van der Ryst, voorsitter van die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO), sê in sy reaksie op die heropening van die land se veeveilings en -skoue dit is die plig van elke veeprodusent om die bedryf te beskerm.

“Die verbod op die hou van veilings en skoue om die verspreiding van bek-en-klouseer te bekamp, was ’n drastiese maatreël wat ’n uiters ongunstige uitwerking op produsente en die bedryf gehad het,” sê Van der Ryst. “Dit het egter vrugte afgewerp deurdat Suid-Afrika se belangrikste uitvoermarkte ten spyte van die verlies van sy bek-en-klouseervrye status heropen is. Die hervatting van die Chinese handel is ’n voorbeeld hiervan.”

Die RPO verwelkom ook dat veilingsagente nou by die landbouprodukte-agenteraad (Apac) moet registreer. Dié raad is reeds ingevolge die Wet op Landbouprodukte-agente (Wet 12 van 1992) in 1992 ingestel en die afdwing van die wet is van groot belang. “Die RPO moedig alle agente aan om dit wel te doen,” sê Van der Ryst.

Naspeurbaarheidstelsel

Die selfregulering sluit in die daarstel van ’n vrywillige naspeurbaarheidstelsel wat deur die bedryf in oorleg met die Lits SA-komitee ingestel sal word. Artikel 6 en artikel 8 van die Veediefstalwet (Wet 57 van 1959) kan onmiddellik van toepassing wees op veilings en dieregesondheidsverklarings.

Die bedryf het reeds met die samewerking van die RPO maatreëls daargestel wat behoort te geld wanneer veilings in die toekoms gehou word. “Hierdie maatreëls sal eersdaags aangekondig word en deur die registrateur van landbouprodukte-agente toegepas word,” sê Van der Ryst.

Die RPO beveel ook aan dat die beheermaatreëls vir bek-en-klouseer in die drie buffersoneprovinsies strenger toegepas word. “Die betrokke eiendomme waar uitbrekings voorgekom het, moet nou doeltreffend bestuur word,” sê hy.