Vleissentraal en SA Stamboek se Stoetkudde van die Jaar: Vleisbeeste

Die Lamus-Bonsmarastoetery van mnr. Christopher Melamu het vanjaar dié eerbewys verower.

Melamu het sy stoetery op die plaas Nilse naby Vryburg in 2012 geregistreer. Hy het in die destydse Bophuthatswana grootgeword, waar sy pa ’n kommersiële boerdery bedryf het.

Die hoofklem van sy veeboerdery is die vestiging van geneties meerderwaardige diere om ’n bydrae tot die vleisbeesbedryf te lewer.

Hy is ook betrokke by die opleiding van opkomende boere in sy omgewing, net soos hy deur kommersiële boere gehelp is toe hy tot die bedryf toegetree het.

Navrae: 082 643 7475 of e-pos cmelamu@yahoo.com

Benoemdes

Die ander benoemdes in die vleisbeeskategorie was mnre. Hendrik Meyer (Rhenostervallei-Beefmasters, Radium en Naboomspruit), Francois Swart (Interswart-Bonsmaras, Northam, Limpopo), Daan Viljoen en Seuns (Gelibar-Bonsmaras, tussen Bethlehem en Clarens), Gert Nel en sy seun, Gerhard (Germar-Bonsmaras, Bloemfontein), Thinus Maritz (Groendraai-Bonsmaras, Vaalwater), Frikkie Kruger (Bonsmara, Waterpaslaagte, Boshof), Schalk van der Merwe (Leeuwheuvel-Bonsmara, Wes-Vrystaat), Freddie MacDonald (Kalahari Mac-Bonsmaras, Upington) en Fourie Scheepers (Zinabos-Bonsmaras, Fouriesburg).

SA Stamboek se Stoetkudde van die Jaar: Melkbeeste (geborg deur Standard Bank en Telwiedre-voer)

Kluitjieskraal buite Swellendam is nie net die beste melkbeesstoetkudde van die jaar nie, maar het ook SA Stamboek se Platinum-melkkoei van die Jerseyras (Kluitjieskraal XF1 1166) opgelewer.

Kluitjieskraal-Jerseys benut genomika om diere te teel wat goed in Swellendam aangepas is. World Wide Sires se teelprogram word al langer as ’n dekade hiervoor gebruik. Die teelprogram word viermaandeliks aangepas sodra die nuutste JPI-lys (Jersey Performance Index) beskikbaar gestel word.

Bulseleksie word op grond van bulle met hoë melk, bottervet en proteïen en ’n uierindeks van meer as tien gedoen. Vrugbaarheid is ook belangrik. Slegs beproefde bulle word gebruik en die topverse word kunsmatig geïnsemineer.

Die Schoonwinkels het sowat 15 jaar gelede besluit om hul Jerseys as ’n stoetkudde te registreer en daar is vandag ook ’n stoetbul-afdeling.

Navrae: 072 587 6867 of e-pos kluitjieskraal@barvallei.co.za

Benoemdes

Die ander benoemdes in die melkbeeskategorie was dr. Kobus Hendriks (Inovula-Holstein), mnre. Philip Blanckenberg (Klipmabo-Holsteins, wat ook SA Stamboek se Platinum-melkkoei vir die Holsteinras, Klipmabo 11332, opgelewer het), Leon Thom (Jerseys, Gravelotte) en John Walker (Cineraria-Jerseys, Greyton).

SA Stamboek se Genetiese Suiwelkudde van die Jaar

Die Holstein-stoetkudde van Limpopo-melkery van mnr. Joubert Fourie bestaan uit geneties meerderwaardige diere wat by hul omgewing aangepas is. Streng seleksie en die gebruik van genomiese teelwaardes maak dit moontlik om die beste teelmateriaal vroeg al te identifiseer en geslaagde parings te doen. Die modernste tegnieke word ingespan om teeldoelwitte te bereik en daarom word voorrang gegee aan genetiese eienskappe wat die produksie van higiëniese melk van ’n hoogstaande gehalte en voedingswaarde bevorder met diere wat weerstand teen siektes bied en ’n lang produktiewe lewe het.

Fourie is vandag in beheer van 1 950 Holsteins, waarvan sowat 820 gemelk word. Produksie beloop gemiddeld 11,7 miljoen liter per jaar met ’n gemiddelde somatiese seltelling van 82 000 in die jongste jaar en ’n tussenkalfperiode van 389 dae. Die melk word self verwerk en in Limpopo en ’n gedeelte van Mpumalanga versprei.

Navrae: 082 494 3532 of e-pos joubert@limpopodairy.co.za

Vleissentraal en SA Stamboek se Stoetkudde van die Jaar: Kleinvee

Die wenner is die Majobe-Merinostoetery van mnr. Johan Hoffman, Bothaville.

Sedert die begin van die stoetery in 1998 was dit Hoffman se strewe om ’n Merino vir die hoogste inkomste per hektaar te ontwikkel. Sy skape lewer goeie fynwol, is hoogs vrugbaar en op die veld aangepas.

Daar word vir weerstand teen parasiete geselekteer en skape word selde gedoseer. Die stoetery was lank die enigste in die Vrystaat met Blup-syfers.

Navrae: 082 455 8871 of e-pos hoffmanj@lantic.net

Benoemdes

Die ander benoemdes in die afdeling vir kleinvee was dr. Carl Scholtz en mnr. Lodie van Reenen (Nova Barletta-Dormers), mnre. Johan Swart (Kinko-Dormers), Johannes du Toit (Dormer, Remkuil-boerdery), F.C. Cloete (Sanctuary-Dormers), dr. Jorrie Jordaan (Janor-Dormers), mnre. Ruben Redelinghuys (Elroi-Dormers), Robbie Meintjes (Dorpers, Griekwastad), me. Elzette van Rooyen en me. Maria Smit (Ile de France, Elzé-stoetery), mnre. Cyril Jasper (Ile de France, Elcil-stoetery), Esjay Visser (Die Bult-Meatmasters) en die Meatmasters van mnr. Clynton Collett en sy vrou, Dora, en mnr. Mario du Preez en sy vrou, Angelique.

SA Stamboek se Stoetkudde van die Jaar: Perde (Borge: Standard Bank en Telwiedre-voer)

Die Tokoza-Boerperdstoetery, as deel van die boerdery Tokoza Rose naby Delmas, is in 2002 deur mnr. Frikkie en me. Ansie Combrink gestig. Hulle is saam met hul seuns, Gustav en Gunter, aktiewe skouruiters wat al talle kampioenskappe onder die Tokoza-naam gewen het. Frikkie skryf hul sukses toe aan volgehoue harde werk. Hy dien tans as voorsitter van die SA Boerperdtelersgenootskap.

Navrae: 083 324 2524 of e-pos f.combrink@mweb.co.za

Benoemdes

Die ander benoemdes in die afdeling vir perde was me. Celeste Steyn (Pela Graca-Friesperde), Gerda Fourie (Qtipie-Miniatuurperde), dr. Tokka van den Hever (Miniatuurperde, Kakamas) en me. Coralezet Erasmus (Hart E- Miniatuurperde).

Stoetkudde van die Jaar (ander rasse)

SA Stamboek, Standard Bank en Telwiedre-voer se eerbewys as Stoetery van die Jaar is aan Klein Sandfontein-Boerboele van me. Beverli Katz, van Caledon in die Wes-Kaap, toegeken.

Sy streef voordurend na die verbetering van die teelmateriaal van dié honderas en haar telery word wêreldwyd vir haar gesogte Boerboel-bloedlyne erken. Katz se liefde vir die ras het in 2000 begin toe sy ’n hondjie in haar hokke moes huisves en sedertdien is die klem om gesonde honde met ’n gematigde temperament te teel.

Navrae: 082 861 1618 of e-pos beverli@kleinsandfontein.co.za

Toetredende Teler van die Jaar

Unistel en SA Stamboek se Ontwikkelende Teler van die Jaar is mnr. Bookholane Mokoena van Boggie-Bonsmaras van Nigel in Gauteng. Mokoena het sy stoetery in November 2015 begin, onder meer met ’n geregistreerde Bonsmarabul en stoetverse uit mnr. Arthur de Villiers se Arcadia-stoetery by Vrede, wat hy as ’n afsonderlike kudde bedryf het.

Van die probleme waarmee hy te kampe gehad het, was erge droogtetoestande. Hy het die swak toestand van sy eerste kudde met aanvullende voeding en medisyne probeer regstel, asook verbeterde weidingsbestuur. Diere wat nie aan die rasstandaard voldoen het nie, is uitgeskot om vir die stoetery plek te maak.

Die stoetery is in Mei 2016 met die hulp van Bonsmara SA en SA Stamboek geregistreer.

Navrae: 079 238 6151 of e-pos mokoenabookholane@gmail.com

2020 Mentorteler van die Jaar

Farmer’s Weekly en SA Stamboek se mentorteler is mnr. Johan Erasmus van Jeras-Borane by Derby in Noordwes. Hy is reeds 37 jaar lank by stoetteling betrokke, eers met Holsteins, Simmentalers en Brahmane, maar die afgelope 17 jaar is hy ’n Boranteler.

Erasmus is een van slegs drie aktiewe stigterslede van die Boran-beestelersgenootskap van Suid-Afrika en is reeds geruime tyd ’n senior keurder. Hy bied kursusse vir voornemende keurders aan en het al Borane in ses Afrika-lande beoordeel.

“My Borane is my passie, stokperdjie en trots. Ek deel dit met my medeboere deur as ’n mentor vir verskillende telers en groepe in Suider-Afrika op te tree,” sê Erasmus. “Ek glo die krag van vooruitgang lê in die vorming van samewerkingsgroepe.

“Die voortbestaan van sulke groepe is ook net moontlik as al die partye wat betrokke is, voordeel daaruit put. Die Jeras-Boranstoetery het die afgelope paar jaar vinnig gegroei, grootliks danksy ’n samewerkingsooreenkoms met medetelers wat dieselfde visie deel.”

Navrae: 083 664 0075 of e-pos johan@jeras.co.za