Aansienlike buitelandse en plaaslike beleggings is nodig om ekonomiese groei in Suid-Afrika te verhoog en daarvoor moet eiendomsregte beskerm word en beleggings winsgewend kan wees, sê dr. Frans Cronje, uitvoerende hoof van die SA Instituut vir Rasseverhoudinge (SAIRV).

Hy het in Pretoria by die bekendstelling van voorstelle deur die SAIRV vir 'n Nuwe Groei-Strategie vir Suid-Afrika (NGS) beklemtoon dat Suid-Afrika in ernstige ekonomiese moeilikheid is en ekonomiese groei vir elkeen in die land nou van deurslaggewende belang is.

“Die toenemende bedreiging van eiendomsregte is veral duidelik in nuwe wette en beleid wat onder meer die landbou, mynbou en intellektuele eiendomsreg raak. Dit veroorsaak dat beleggers hulle na ander lande wend, soos Ethiopië, Zambië, Nigerië en die Verenigde Arabiese Emirate.”

Versterk eiendomsreg

Om eiendomsreg te versterk moet buitelandse beleggers groter beskerming binne wetgewing geniet, onteieningswette moet in lyn met die Grondwet gebring word, grondplafonne moet laat vaar word, sowel as die staat se voorneme om buitestedelike grond in bewaring te hou.

Die NGS is geskoei op vier stappe wat mekaar moet opvolg en binne twee jaar geïmplementeer kan word. Eerstens moet beleggings gelok word sodat die ekonomiese groeikoers kan verhoog; tweedens moet infrastruktuur uitgebrei en onderhou word vir verdere ekonomiese uitbreiding; derdens moet ekonomiese groei in werksgeleenthede omskep word en vierdens moet hulp en maatskaplike bystand aan agtergeblewenes verskaf word.

Cronje sê as sake aangaan soos nou, is Suid-Afrika se beste vooruitsig om teen 2019 'n groeikoers van 2% te hê, terwyl dit ook moontlik is om dan diep in 'n resessie te wees. 'n koers van 7% is nodig om voorspoed te bewerk en 'n miljoen werksgeleenthede per jaar te skep.

 Regering se skuld verdubbel

“Sedert 2008 het die Regering se skuld bykans verdubbel en net die rente hierop is R150 miljard per jaar – soveel soos die gesondheidsbegroting. In 2001 was daar 312 werkende mense vir elke 100 wat maatskaplike toelaes ontvang het. Nou is dit 80 vir elke 100 met toelaes.”

Mnr. Magnus Heysteck, beleggingstrateeg van Brenthurst Wealth, het by dieselfde geleentheid gewys op die staat se krimpende belastingbasis. “Daar is net 3,9 miljoen belastingbetalers waarvan 'n skrale 103 000 tot 26% van alle persoonlike belasting betaal.”

Hy beskou werkloosheid as een van die land se grootste probleme. Daar is 5,7 miljoen werklose mense wat kan toeneem tot 10 miljoen teen 2020.