Luidens ’n gesamentlike mediaverklaring het hulle op Maandag 12 Oktober op bedryfsvlak begin saamsmelt, en die personeelherskikkingsproses is byna voltooi.

Die aanbod aan Suidwes se aandeelhouers word nou deurgevoer en Senwes word die alleenaandeelhouer in Suidwes. Die transaksie is in Augustus deur die Mededingingstribunaal goedgekeur. Daarna het die twee maatskappye hul samesmelting en die strukturering van die onderskeie bedryfstakke beplan.

Omdat Senwes (met sy hoofkantoor in Klerksdorp) en Suidwes (Leeudoringstad) in twee aangrensende gebiede sake doen, was daar sterk klem op kostebesparing en die benutting van sinergieë, sê mnr. Francois Strydom, uitvoerende hoof van Senwes.

“Wanneer twee besighede saamgevoeg word, bring dit onafwendbaar spanning, verandering en aanpassing mee – veral vir personeel en klante.” 

Hy sê die verandering is deel van die dinamika van samesmelting en die herskikking van die voedselwaardeketting wat reeds die afgelope twee tot drie jaar plaasvind.

“Natuurlik het Covid-19 dié proses, asook die inkrimping van veral die finansieringsektor versnel.”

Hy het klante die versekering gegee dat die maatskappy voorsien dat sy sakebedrywighede soos gewoonlik sal voortgaan en bedank alle belanghebbendes vir hul begrip en geduld tydens die oorgangstydperk.

“Dit is iets waardeur die Senwes Groep al ’n paar maal is. Ons weet dat aanvanklike skeptisisme weldra na beter dienslewering sal oorskakel.”