'n Lugfoto van Senwes se hoofkantoorgebou in Klerksdorp gee die indruk van 'n sonenergie-aanleg.

Al die dakke van die Senwes geboue en motorafdakke is bedek met 2 392 sonpanele. Die totale geprojekteerde sonkragverbruik per jaar is 1 173 913 kWh, wat 39% van die totale elektrisiteitsverbruik by Senwes se hoofkantoor verteenwoordig en 'n kostebesparing van R2 miljoen in die eerste jaar tot gevolg sal hê.

Mnr. Joe Maswanganyi, Groep Uitvoerende Direkteur van Senwes, sê: “In lyn met ons doelwitte vir volhoubaarheid en ons bydrae tot die verkleining van die koolstofvoetspoor, sal die Sonkrag PV ongeveer 1kg CO2/kWh bespaar. Die geprojekteerde besparing sal 1172 ton CO2 per jaar beloop, wat gelykstaande is aan 270 lopende voertuie of 481 ton steenkool per jaar”.

Besparings

Hierdie projek het in Januarie vanjaar afgeskop en is in Junie voltooi, toe dit by die bestaande elektrisiteitsnetwerk geïntegreer is. Die projekbestuurder, mnr. Johan le Roux, monitor die Sonkrag PV met 'n spesiale toepassing, Sunny Portal, wat te eniger tyd die totale kWh wat geproduseer word met 'n oogopslag kan aandui. Hy is baie opgewonde oor die resultate tot dusver – 'n totaal van ongeveer 70 000 kWh, wat in geldterme R117 600 beloop, is oor die tydperk van een maand bespaar.

In sy pogings om 'n sogenaamde "groen" gebou te word, het Senwes die ou lugreëlaars met ‘n lugreëlingstelsel vervang in 2009 en dit het alreeds 'n besparing van 23% tot gevolg gehad. Nog 'n projek was die vervanging van al die ou, konvensionele ligbuise met nuwe LED-beligting met bewegingsensors, wat 'n 45% besparing in die huidige elektrisiteitsverbruik wat verband hou met beligting, tot gevolg sal hê.

Die bogemelde projekte sal saam 'n koolstofbesparing van amper 23 440 ton en 'n kostebesparing van ongeveer R47 miljoen oor 'n 20-jaar periode bewerkstellig.