As deel van sy aansoek om goedkeuring van die transaksie by die mededingingsowerhede sê Senwes hy beoog om terselfdertyd ’n landboumaatskappy in swart besit te skep wat vertikaal op verskeie vlakke van die graanvoorsieningsketting geïntegreer sal wees.

Die mededingingskommissie het begin Junie besluit om by die mededingingstribunaal aan te beveel dat Senwesbel en Senwes se voorgenome koop van Suidwes goedgekeur word.

’n Datum vir die tribunaal se oorweging hiervan was nog nie bekend nie.

Die kommissie sê in ’n verklaring sy ondersoek toon dat die voorgenome transaksie waarskynlik die mededinging in die opbergingsmarkte en geassosieerde graanverhandelingsmarkte waarin Senwes en Suidwes bedrywig is, aansienlik sal verminder.

“Die voorgenome samesmelting sal waarskynlik in dele van die Vrystaat en Noordwes tot ’n verlies aan mededingende wedywering tussen Senwes en Suidwes lei.”

Die kommissie sê egter daar is voordele in openbare belang, veral as ’n mens kyk na die moontlike scenario’s as die transaksie nié plaasvind nie.

Senwes beoog om, benewens die behoud van die sowat 930 werkgeleenthede, ook die swart onderneming te skep.

Hiervoor sal hy onder meer afstand doen van sommige betonsilo’s, ’n voorsieningskontrak met ’n groot multinasionale maatskappy sedeer, bystand verleen vir die ontwikkeling van terugwaartse maalkapasiteit, en verskeie sakesteundienste verleen om die nuwe onderneming te help.

Senwes het ook, ingevolge sy verbintenis om die Suidwes-sake te bewaar, aan die kommissie gesê hy beoog om in Suidwes se silo-infrastruktuur te belê.

“Dit sal daartoe lei dat die werkgeleenthede by dié silo’s behou word en sal voordele bring vir die gebiede waarin Suidwes bedrywig is.”

Senwes het verder bevestig dat die graanlaaiprosedures by sy silo’s steeds aan sy standaardbedryfsprosedures en die JSE se Safex-regulasies sal voldoen.

Die kommissie sê Senwes se remedies sal ’n geleentheid aan histories benadeelde mense bied om die graanvoorsieningswaardeketting te betree en hul deelname daarin uit te brei.