Fita het ook gevra dat die hof vlak 4- en vlak 3-regulasies, wat die verkoop van tabakprodukte verbied, hersien en ter syde stel en dat die verkoop van tabakprodukte wettig verklaar word.

Die hof het gevind dat noodsaaklike goedere, soos uiteengesit in regulasie 11A van vlak 5, vertolk kan word as goedere wat noodsaaklik is om lewe, gesondheid en basiese funksionaliteit te kan behou. Sigarette en tabakprodukte val nie in hierdie kategorie nie, sê die hof.

Die hof het Fita se argument verwerp dat tabak noodsaaklik is omdat mense daaraan verslaaf is en gesê verslawing maak nie van ’n middel ’n noodsaaklikheid nie.

Die kostebevel teen Fita sluit die koste van drie regsverteenwoordigers in.