Die finansieringsprogram moes hersien word nadat vroeër gevind is dat die keuringskriteria dit moontlik gemaak het vir staatsamptenare om aansoek te doen om finansiering. Vyf aansoeke van regeringslui is goedgekeur.

Mnr. Kenneth Mmoiemang, NRP-lid van die Noord-Kaap, het gevra of die regering die stimuluspakket hersien het as deel van die strategieë om werkskepping ’n hupstoot te gee en of dit die benutting van geleenthede wat die vierde industriële revolusie bied insluit. Dié geleenthede konsentreer onder meer op ekonomiese geleenthede in landelike gemeenskappe en wat dit vir jeugdiges bied.

Ramaphosa het gesê as deel van die regering se herprioritisering van openbare besteding om groei en werkskepping te ondersteun, is byna R4 miljard aan die Land Bank toegestaan om swart kommersiële boere te ondersteun, terwyl R600 miljoen beskikbaar gemaak is vir die ondersteuning van entrepreneurs in landelike gebiede en townships. Steun is ook gebied aan onder meer industriële parke en munisipale infrastruktuur. Na verwagting sal munisipaliteite binne die volgende drie jaar 17 000 projekte ter waarde van meer as R174 miljard aanpak.

Hy het gesê dat gedetaileerde werk gedoen is ten opsigte van ’n infrastruktuurfonds wat elemente insluit van gemengde finansiering, projekvoorbereiding en versterkte rekenpligtigheid en deursigtigheid.

“Die regering het oor die MTBR R5 miljard toegewys vir voorstelle vir gemengde finansiering. Om te verseker dat veral jong mense voordeel trek uit hierdie en ander aansporingsmaatreëls is verskeie groeisektore geïdentifiseer wat oor groot potensiaal beskik om jong mense te absorbeer.

“Ons is besig om met hierdie sektore te skakel, wat toerisme en die landbou insluit. Verdere werk is onderweg deur die verbeterde nywerheidsbeleid om nuwe modelle aan te moedig en die regering het ook sy werk verskerp om die beleggingsklimaat in die land te verbeter.”

Hy het gesê die verbintenisse wat verlede jaar tydens die beleggingskonferensie gegee is, het beleggings van R300 miljard gelok om produksie en werkskepping reg oor die land uit te brei.

Die tweede soortgelyke konferensie sal begin November gehou word.

Ramaphosa het in April lede van die presidensiële kommissie vir die vierde industriële revolusie aangestel wat die ontwikkeling van ’n nasionale strategie sal lei om die tegnologiese verandering aan te pak wat die revolusie gaan bring.