Die feit dat Suidwes Landbou se Bloemhof-silo verlede jaar uitgevang is vir oortredings van die rapporteringsreëls van silovoorrade het tot meer wantroue gelei. Daar is bevind dat silosertifikate vir 10 800 ton eerstegraadse witmielies uitgereik was, maar daar was net 5 500 ton van dié mielies in die silo. Hoewel Suidwes die mielies in besit gehad het, was dit nie by die regte silo nie.

Dit het tot ’n boete van R1,5 miljoen gelei en daar was ’n algemene siening dat nie alle sertifikate gerugsteun word deur fisieke voorraad in die silos nie. Graan SA het onder meer by die JSE aangedring om meer inspeksies op silosertifikate uit te voer en die uitslae aan die mark bekend te maak.

Dr. Dirk Strydom, hoof van graanekonomie en bemarking by Graan SA, sê Sagis is ook versoek om die uitslae van sy eie inspeksies op die fisieke vooraad bekend te maak. Hy sê volgens die JSE se onafhanklike inspekteurs is daar tot dusver vanjaar nog nie probleme ontdek nie, ondanks die JSE se verskerpte inspeksies.

“Volgens die JSE se terugvoer aan die mark was daar ook geen probleme met die uitlaai van graan op silosertifikate by die silo’s waarvan die JSE bewus is nie. Onafhanklike inspekteurs besoek 10 silo’s per maand namens die JSE.” Graan SA bly die scenario en verslae monitor.

Daarby, soos versoek, maak Sagis ook die uitslae van sy inspeksies op fisieke vooraad bekend. Luidens die verslag op Sagis se webwerf was daar van verlede Maart tot Februarie vanjaar 709 inspeksies, waarvan 610 inspeksies op die perseel en die res elektronies was. Van Maart vanjaar tot einde Junie was daar 344 inspeksies, waarvan 272 op die perseel en 72 elektronies was.

Die meerderheid afwykings in hierdie tydperk was onderverklarings van gemiddeld 0,41% en ’n oorverklaing van gemiddeld 0,01% tussen al die verskillende gewasse soos die voorraad getel is teenoor die verklaarde hoeveelheid. Die enigste oorverklaring was vir moutgars van 0,98%. Wat die onderverklarings betref, was die grootste afwyking vir sojabone van 1,6%, gevolg deur geelmielies 0,62%, sonneblom 0,59%, witmielies 0,51%, koring 0,09% en sorghum 0,06%.