Mielie-uitvoer vir die 2019-’20-bemarkingsjaar wat in Mei 2019 begin het, het teen 17 Januarie op 848 205 ton gestaan, wat gelykstaande is aan 70% van die geraamde 1,2 miljoen ton uitvoer vir die seisoen. Van die uitvoer was 573 968 ton witmielies en 274 237 ton geelmielies waarvan die meeste na Namibië, Mosambiek en Zimbabwe uitgevoer is.

Volgens die SA Graaninligtingsdiens (Sagis) se jongste syfers is in dieselfde tydperk 431 821 ton geelmielies ingevoer wat hoofsaaklik vir kusgebiede bestem was. Mnr. Wandile Sihlobo, hoofekonoom van die landbousakekamer Agbiz, sê die verwagting was dat daar in die bemarkingsjaar altesaam 525 000 ton ingevoer sal word. Dit beteken 82% daarvan is reeds ingevoer.

Sagis se syfers oor die verwagte uitvoer van 20 Januarie tot middel Maart dui daarop dat handelaars nog 162 861 ton mielies wil uitvoer. Daarvan sal 103 258 ton witmielies wees en 59 603 geelmielies. Bykans geen invoer word in dié tyd verwag nie.

Wat koring betref, het invoer vir die bemarkingsjaar wat in Oktober begin het, teen 17 Januarie op 437 160 ton gestaan, wat gelykstaande is aan 27% van die verwagte invoer van 1,6 miljoen ton. Sihlobo sê hierdie verwagte invoer is 14% meer as die vorige bemarkingsjaar weens ’n swakker oes te midde van ongunstige weerstoestande in die Wes-Kaap.

Hy glo die reën van die afgelope paar weke in die somerreëngebied het baie gehelp om grondvogtoestande te verbeter en dat toestande gunstiger is as ’n jaar gelede. “Teen 10 Januarie was 90% van die geraamde 2,5 miljoen ha mielies vir die produksieseisoen al geplant, hoewel baie daarvan ná die optimale planttyd geplant is. Dit kan later tot probleme met ryp lei.”

Hoewel baie nog in die komende weke skeef kan loop, raam markkenners in hierdie stadium die mielie-oes op 12 miljoen tot 14 miljoen ton, wat aansienlik beter as die afgelope seisoen se 11,2 miljoen ton sal wees.