Die netwerkorganisasie Saai het tabakboere se belange in die saak verteenwoordig. Die saak word môre (6 Augustus) weer hervat.

Die verbod op die verkoop van tabakprodukte word betwis op grondwetlike en administratiewe gronde deur Batsa, wat al die applikante in die algehele waardeketting verteenwoordig.

“As die verteenwoordigers van tabakboere voer ons aan dat regulasie 45 van die Rampbestuurswet tabakboere ontneem van hul reg om ’n bedryf, beroep of professie te kies, soos vervat in artikel 22 van die Grondwet van Suid-Afrika,” sê mnr. Francois Rossouw, uitvoerende hoof van Saai.

Tabakboere ly enorme ekonomiese skade omdat boere geen kopers vir hul produk het nie. Dit is ook nie lewensvatbaar om slegs op uitvoer staat te maak nie. Die verwagte verlies aan aksynsbelasting vir die fiskus is ongeveer R35 miljoen per dag.

Hoewel die Dlamini-Zuma sê dat die regulasies tydelik is en dat handel in die toekoms sal hervat, meen Rossouw sy gee geen aanduiding van wanneer dit gaan gebeur nie. Intussen het boere geen manier om hul werksaamhede voort te sit nie en geen skedule waarvolgens hul beplanning kan doen nie.

Rossouw betwis ook of die verbod werklik nodig is om die verspreiding van Covid-19 te beperk en die impak daarvan te verlig. “Beskikbare data ondersteun glad nie die siening dat ’n verbod op die verkoop van tabakprodukte ’n wesenlike impak sal maak in die bereiking van hierdie doelwitte nie.”