Terwyl onsekerheid heers oor die invloed wat pres. Donald Trump op die internasionale handelsomgewing gaan hê, is dit moontlik dat Amerika se handelsbeleid tydens die Trump-presidentskap Afrika se behoeftes en beperkings sal komplementeer.

Dít is volgens ’n ontleding van die landbousakekamer Agbiz.

In dié analise word die agtergrond van ’n Amerika-Afrika-handels- en beleggingomgewing bespreek, asook redes hoekom Trump se houding teenoor internasionale handel goeie nuus vir Afrika kan wees.

Agtergrond

Die Trans-Pasifiese Genootskap (TPP) is waarskynlik gedoem tot mislukking nadat Trump ’n uitvoerende bevel onderteken het waarin Amerika hom aan die ooreenkoms onttrek.

Kanada en Japan is nou die enigste groot lidlande wat by die ooreenkoms betrokke is, wat sonder Amerika se deelname moontlik totaal kan verval.

Dié verwikkeling is insiggewend vir Afrika as gevolg van die idee dat die TPP as maatstaf gebruik kon word om ’n ooreenkoms tussen Amerika en Afrika te beding.

Afrika is egter vermoedelik nie hoog op Trump se agenda nie. Dit lyk asof klem hoofsaaklik op China en die Noord-Amerikaanse Vryehandelsooreenkoms (Nafta) lê.

Volgens Trump se uitsprake kan wel afgelei word dat die Amerikaanse handelsooreenkomste op ’n nouer en meer toegespitste grondslag beding sal word.

Die TPP se rol in Afrika

Die idee dat die TPP as maatstaf vir handel met Afrika gebruik word, was nie juis aanloklik vir sommige Afrika-lande nie. Dit is weens die hoë vlak van reëls en standaarde wat by so ’n ooreenkoms betrokke is.

Nie een van die kontinent se bestaande handelsooreenkomste stem ooreen met ’n TPP-struktuur nie. Volgens Agbiz het slegs Mauritius amptelik aangedui dat hy kans sien vir die implikasies van ’n vryehandelsooreenkoms met Amerika.

Hoewel die Amerikaanse politiek in ’n meer nasionalistiese en proteksionistiese rigting draai, is daar sterk ooreenkomste tussen dié aanslag en Afrika se eie behoeftes om lande teen indringende en oorweldigende handelsooreenkomste te beskerm. ’n Meer toegespitste ooreenkoms kan ook aanklank vind by die kontinent se industrialisasie-agenda.

Agoa

Trump het sy verkiesingsveldtog in ’n groot mate op werkgeleenthede vir Amerikaanse burgers gebaseer. Dít kan beteken dat die Amerikaanse wet op groei en geleenthede in Afrika (Agoa) met gunstige oë bejeën sal word. Agoa skep sowat 120 000 werkgeleenthede in die Amerikaanse ekonomie.

Dit is egter moontlik dat Amerika Agoa as hefboom sal gebruik om meer gunstige, gebalanseerde voorwaardes vir hom te beding. Intussen kan die kontinent ook voordeel trek uit Amerika se behoefte om nie handelsgeleenthede in Afrika mis te loop waaruit China en die Europese Unie in sy afwesigheid kan munt slaan nie.

Agbiz waarsku dat Afrika ’n visie vir handel met Amerika moet ontwikkel, aangesien Amerika se aanslag totaal verskillend sal wees onder Trump.

Agoa se jaarlikse oorsig sal ’n sterk aanduiding gee van hoe dié handelsverhouding in die toekoms sal lyk.