’n Petisie waarin veral op gebreke in ’n omgewingsimpakstudie (OIS) oor die ontginning van uraan in die Karoo gewys word en  waarin mense hulle teenkanting kan uitspreek, doen die afgelope tyd die ronde.

Die petisie, waardeur mense kan registreer as belanghebbendes en geraakte partye, is gemik teen die beoogde ontginning in die Kareepoort-gebied, sowel as die algemene ontginning van uraan in die hele Karoo.

Water speel ’n belangrike rol in die besware. Daar word gevra dat die opname oor oppervlakte-water in die OIS-verslag weens verskeie gebreke oorgedoen moet word omdat daar nie voldoende oppervlakwater is nie. Lewe in die Karoo hang in ’n groot mate van ondergrondse waterbronne af  en uraanmyne hou ’n ernstige en onaanvaarbare hoë risiko van besoedeling en oorbenutting in. Boere glo landbou sal vernietig word as boorgate besoedel word of opdroog.

Grondwaardes betrokke

Die beswaardes glo ook dat grondwaardes naby die myne en in nabygeleë dorpe ernstig negatief geraak sal word, dat inwoners mislei word oor werksgeleenthede wat glo geskep kan word en dat die ontwikkeling van kleinsake-ondernemings nie vir inwoners moontlik gaan wees nie. Toerisme, wat ’n belangrike inkomste-bron is, sal ook ernstig geraak word.

Gesondheidsgevare en die moontlikheid van besoedeling speel ook ’n belangrike rol in die besware. Die beswaardes sê in die OIS word voorgegee dat landbou en uraanmyne in harmonie saam kan bestaan in die Karoo maar dit is nie die geval nie. Die besoedeling van landbouprodukte deur stof, water en grond hou ’n groot risiko en gesondheidsgevare in, veral weens groot hoeveelhede radio-aktiewe afval wat geberg moet word.

Skaars plantspesies

Om die kwesbare Karoo-veld te rehabiliteer sal in baie gevalle onmoontlik wees en skaars plantspesies kan vernietig word. Dit sal nie help om bo-grond te berg en later terug te plaas nie en landbou op dié grond sal nie meer moontlik wees nie.

Nog ander besware sluit in paaie wat beskadig sal word, groot hoeveelhede stof en die feit dat aansoeke vir ontginning stuksgewys ingedien word. Die ekonomiese volhoubaarheid van die myne word ook bevraagteken.