Dié skool wat in Junie vanjaar amptelik bekend gestel word, sal kennis van die akademie en die openbare en privaat sektor byeenbring. “Dit is ter ondersteuning van die oorgang na ’n klimaatveerkragtige samelewing en ’n laekoolstof-ekonomie,” sê dr. Eugene Cloete, viserektor aan die US vir navorsing, innovasie en nagraadste studie.

“Suid-Afrika en Afrika het ’n dringende behoefte aan menslike vermoë om klimaatsverandering die hoof te bied, van beleidvormers op regeringsvlak tot persone wat praktiese oplossings teen klimaatsverandering in werking kan stel.

“Die verskuiwing na ’n groen ekonomie sal vele nuwe loopbane skep op die terreine van die ingenieurswese, vervaardiging, die landbou en hernubare energie, asook navorsing oor die vernaamste dryfvere van klimaatsverandering. Feitlik elke bedryf sal geraak word.”  

Volgens Cloete dra Suid-Afrika aansienlik by tot die vrystelling van kweekhuisgasse in Afrika, en is dit noodsaaklik dat na ’n groener ekonomie beweeg word.

“Die US het die kundigheid om leiding te neem deur navorsing en innovasie, en het reeds navorsing oor hernubare energie gedoen. Die US gee ook reeds die toon aan in die strewe na ’n koolstofneutrale universiteit.”

Luidens ’n verklaring deur die US is dit sy visie om ’n wêreldklasinstelling te wees vir klimaatstudie en ander verwante studies, tussen en binne verskillende dissiplines. Dit sal in Afrika en tot die vasteland se voordeel aangepak word. Die skool sal ook die eerste van sy soort in Suid-Afrika wees wat fakulteitstatus sal hê.

Hierdeur sal navorsingsvennootskappe met ander nasionale en internasionale entiteite ondersteun en aangemoedig word.

“Die nuwe struktuur het ’n wye opdrag om saam te werk oor al die fakulteite, sentrums en institute van die US en met ander nasionale en internasionale hoëronderwysinstellings en openbare en private ondernemings”

Spanpoging

As voorbeeld van sy betrokkenheid by die globale spanpoging teen klimaatsverandering is die US betrokke by die globale universiteitsvennootskap oor die klimaat (GUAC) waarby toonaangewende universiteite soos dié van Oxford, Cambridge, Kalifornië, Berkley en die Massachusetts- instituut vir tegnologie aangesluit het. Die US is tans die enigste lid van Afrika.

Die skool sal onder meer navorsing doen, kurrikulumontwikkling koördineer en nagraadse opleiding, advies- en konsultasiedienste en tegnologieoordrag op verskillende terreine van klimaatstudie bied.

Daar is reeds begin om nuwe voor- en nagraadse modules oor klimaatstudie te ontwikkel.

“Ons glo elke student wat aan die US gradueer, moet die belang van die klimaat verstaan en weet hoe om in hul onderskeie werkplekke besluite te neem om klimaatsverandering teen te werk deur ’n groen ekonomie te skep.” Luidens die verklaring werk die US ook tans aan ’n magistergraad in klimaatstudie om hoëvlakvermoë op dié terrein te vestig.