Talle boere se winterweiding is tydens ’n veldbrand op 12 en 13 Julie verwoes.

Die 428 ronde bale voersorghum en smutsvingergras is op die UV se Paradysproefplaas net suid van die stad gekweek en is met die hulp en toerusting van die lede van die Koppieskraal-boerevereniging gebaal.

BKB het die brandstof geborg wat vir die proses gebruik is.

Mnr. Johan Barnard, bestuurder op Paradys, sê die omliggende boere het met hul trekkers en werktuie ingespring om die hooi te sny, te hark en te baal.

Verskeie vragte is na verspreidingspunte in die brandgeteisterde  Tierpoort-gemeenskap vervoer. Een van die verspreidingspunte is op die plaas Sanniesrust van mnr. Schalk van der Merwe, en van mnr. Dawie Strauss, van die naasliggende distrik Edenburg.

brande hulp
Voer wat op die plaas Sanniesrus van mnr. Schalk van der Merwe in die distrik Tierpoort afgelaai is. Hy het meer as 1 000 ha weiveld verloor en sê hy het geen weiding oor nie, nie eens op sy huurgrond nie. Tot 173 van sy skape het weens die brand gevrek. Foto: Johan Barnard

’n Vrag word deur mnr. Paul Jensen in die distrik Fauresmith versprei nadat weiveld suidwes van Petrusburg onlangs afgebrand het.

Die voermaatskappy Nutrifeeds het onlangs 22 ton voerkorrels geskenk vir die boere wat deur die brande geraak is. Veemedisyne is ook geskenk. Vrystaat Landbou (VL) beraam die waarde van die weidingsverlies op sowat R345,5 miljoen. Die vroeë beraming van die verlies aan vee en infrastruktuur beloop sowat R33,5 miljoen.

Mense wat met skenkings of geldelike bydraes wil help, kan VL se webwerf besoek by www.vrystaatlandbou.co.za/fire-disaster-fund/.

Amptelike syfers wat die Vrystaatse oorkoepelende brandvereniging op 22 Julie bekend gemaak het, toon 35 plase se veld het heeltemal afgebrand. Altesaam 134 plase het 90% van hul veld verloor, terwyl 216 plase meer as 50% van hul veld verloor het.

Mnr. Jan de Villiers, bedryfsbestuurder van die vereniging, het ’n waarskuwing uitgereik van ’n hoë brandgevaar oor die Vrystaat van Dinsdag 3 Augustus tot Sondagaand 8 Augustus.

Hy het hom op alle brandverenigings beroep om die nodige voorkomingsmaatreëls na te kom om wegholveldbrande te voorkom.