Mnr. Willie Meyer, GWK se hoof van veilings en eiendomme, sê sy afdeling se inkomstestroom ondervind ook druk weens die veilingverbod wat die meeste afslaers ongunstig raak.

“Die veilingsverbod is ’n week voor GWK se Kersveiling op Humansdorp aangekondig, wat ons verplig het om inderhaas ander planne te beraam,” sê hy. Dié gebied se jaarlikse kommersiële veiling, waarvoor nagenoeg 1 300 beeste en 3 000 skape ingeskryf is, is in ’n safariveiling verander waarvolgens die kopers van plaas tot plaas beweeg het.

GWK kon slegs sowat 800 beeste van die groter produsente op dié wyse bemark, met sowat 500 wat nie bemark kon word nie.

“Dit is moeilik om die diere van die kleiner produsente die afgelope drie maande te bemark, aangesien hulle nie aan die gebruiklike kommersiële veilings kon deelneem nie,” sê hy. “Een van die ongunstige gevolge hiervan was dat sommige produsente wat nie hul vee op die gebruiklike veilings kon bemark nie, onder meer gesukkel het om Kersbonusse aan hul werkers te betaal.”

Volgens Meyer is GWK se veilingsgebied nie deur die aanvanklike verbod op veilings in die vier noordelike provinsies geraak nie, maar die afgelope kwartaal word sy eenheid geldelik gestrem aangesien sowat 70% van die veilingsdiens se inkomste uit die aanbied van regstreekse veilings verkry word.

Volgens Meyer is die huidige maatreëls baie duidelik oor die beperkings rondom veilings en dit sal beslis die doodskoot vir die lewendehawebedryf wees as afslaers nie hieraan gehoor gee nie. “As afslaers die beperkings ignoreer, moet hulle vervolg word.”

Hy sê daar is baie diere beskikbaar wat veral ná goeie reënneerslae oor ’n wye deel van die land op veilings bemark sal word sodra die veilingverbod opgehef word.