Mnr. Bennie van Rooy, uitvoerende hoof van Grobank, het in ’n webinaar oor water gesê water is ’n skaars hulpbron. Saam met die invloed van klimaatsverandering sal dit ’n belangrike kwessie in banke se besluite oor finansiering bly.

Die webinaar is aangebied deur Agri Gauteng en geborg deur Grobank.

Van Rooy het gesê banke grond tradisioneel hul finansieringsbesluite op die sekuriteit wat ’n boer, landbouprojek, koöperasie of landbou-onderneming kan bied, soos die waarde van grond of ander plaaseiendom, asook die vermoë van die betrokke bedrywighede om met voldoende en volhoubare kontantvloei die lening terug te betaal.

Die landbou het, gegewe die aantal opkomende kleinskaalse en bestaansboere, reuse-potensiaal om die aantal kommersiële boere uit te brei.

Boonop kan die sektor ’n groot rol speel om by te dra tot Suid-Afrika se voedselsekerheid, werkskepping en maatskaplike opheffing.

Van Rooy het gesê terwyl eienaarskap van grond en verblyfsekerheid belangrike kwessies sal bly, moet finansiers alternatiewe maniere vind om landbouprojekte sonder sekerheid hieroor te finansier. Die enigste manier is om te kyk hoe verseker kan word dat die betrokke projek voldoende kontantvloei sal hê.

“Die beskikbaarheid van water sal ’n sleutelrol speel in finansiers of banke se bereidwilligheid om landbouprojekte sonder grond of verblyfsekerheid te finansier.

“As daar vir ’n projek met ’n aantal opkomende of bestaansboere sekerheid is oor die beskikbaarheid van water, en daar is tegniese ondersteuning, mentorskap, bystand en versekerde afset-ooreenkomste, kan produksierisiko verminder word.”

Verantwoordelike finansiering

Van Rooy het gesê banke wil ook aan sekere vereistes voldoen om vir hulself geleenthede te ontsluit om finansiering te vind. “Banke se sake is om kontant te koop en te verkoop.”

’n Bank se vermoë om finansiering te kry, hang tot groot mate af van die aard van die onderliggende projekte wat hy ondersteun.

Van Rooy sê internasionale finansiers en instellings vir ontwikkelingsfinansiering vereis al hoe meer dat banke se uitleenpraktyke maatskaplik- en omgewingsverantwoordelik moet wees.

“Uit die perspektief van omgewingsverantwoordelike praktyke moet ons aan ons finansiers kan bewys dat ons projekte ondersteun waar onder meer water as ’n skaars hulpbron doeltreffend benut word.”

Van Rooy sê banke verbind hulle toenemend tot omgewingsverantwoordelike finansieringspraktyke, onder meer deur, soos wat Grobank beoog, deel te word van UNEPFI, die finansieringsinisiatief van die Verenigde Nasies se omgewingsprogram (UNEP).

UNEPFI is ’n vennootskap tussen UNEP en die internasionale finansiële sektor om volhoubare ontwikkeling in die private sektor te finansier.