Een van die grootste stryders van die ultrahoëdruk-beweidingstelsel, mnr. André Lund, sê hy het met sy stelsel die veld se drakrag verdubbel en superplante het weer hul verskyning gemaak nadat dit jare lank dormant was.

Dié veteraanveldboer het man-alleen dié stelsel toegepas in weerwil van ander se uitsprake oor erosie en dat dit normaal is. Lund het weer eens ’n beroep gedoen op wetenskaplikes om deel te neem aan die projek, wat hy sy eksperiment met Karoo-weiding noem en van 2003 tot 2011 op sy plaas Elandsfontein in Beaufort-Wes toegepas het.

Op Landbouweekblad se Oplossings vir landbou-konferensie in Bloemfontein het Lund gesê hy het nog nie ’n plek in Suid-Afrika teëgekom waar dit nie toegepas kan word nie.

Die inbring van laedruk-beweiding het volgens hom bygedra daartoe dat die drakrag van die Karoo met 50% gedaal het. “Buiten dat dit ontvolking en erosie aangehelp het, het dit bygedra tot ’n algehele kulturele verlies.”

Laedruk-beweiding, die gewildste manier van veldbeweiding, werk op ’n veedruk van 1,68 GVE/ha, teenoor dié van hoëdruk-beweiding (5-8 GVE/ha) en ultrahoëdruk-beweiding (764 tot 1019 GVE/ha).

Op sy plaas het superplante, soos peulplante, weer begin groei en honderdvoudig toegeneem danksy sy toepassing van die stelsel. “Dit dra by tot die volhoubaarheid van die omgewing.”

Volgens ultrahoëdruk-beweiding word vee ses tot agt keer per dag volgens ’n verskuifbare elektriese strookbeweidingstelsel op weiveld gewissel.

Lund het ook op die nadelige uitwerking van hoëdruk-beweiding gewys. “Die hoef-aksie is net genoeg om indringerplante te stimuleer, maar nie saailinge en superplante nie. Die weiding neem dus toe in volume, maar nie in gehalte nie.”

In omgewings waar laedrukbeweiding toegepas word, kry onsmaaklike plante die oorhand.  Nadat die projek einde 2011 op sy plaas gestaak is, het die veld binne 18 maande weer agteruitgegaan.

Hy het gesê die koste van die stelsel kan nie met gronduitbreiding vergelyk word nie. In enige taal is dit ’n ekonomiese manier van boer. “Konsultante sê ek goël met syfers. As ek dit gedoen het, sou diere hul kondisie verloor het, maar dit was nie die geval nie.

Lund, wat deesdae selfs in die buiteland praat oor sy stelsel, gaan ’n boek oor sy weidingstelsel publiseer.