Meyer sê virtuele platforms het die departement al gehelp om toegespitste tegniese inligting aan boere en ander belanghebbendes in die provinsie te verskaf. Dit het die departement in staat gestel om ten spyte van die Covid-19-pandemie en die gevolglike gesondheidsmaatreëls steeds ’n konferensie, Bewaringslandbou Wes-Kaap (BLWK), boeredae by Hopefield, Riversdal en George, en die boeredag van die Swartland-kleingraanontwikkelingsgroep by Moorreesburg aan te bied.

Die virtuele BLWK-konferensie is deur 290 nasionale en internasionale navorsers, belanghebbendes in die bedryf en boere bygewoon. Aanbiedinge tydens die konferensie het lesings en praktiese sessies oor onder meer video-opnames deur hommeltuie ingesluit.

Meyer sê die departement se eie kenners het die produksie van dié konferensie suksesvol behartig en ’n uitstekende konferensie aangebied.

“Die aanbied van virtuele geleenthede gedurende die Covid-19-pandemie bevestig die departement se vermoë om vinnig op struikelblokke te reageer en ons kennis in te span om te verseker dat ons belanghebbendes die beste tegniese inligting óp hul plase ontvang.”

Hy sê die manier hoe Suid-Afrikaners leef, groet, met mekaar omgaan en werk, het verander. “Die Covid-19-pandemie het ons verstaan en gebruik van tegnologie versnel. Die gemak waarmee ons aangepas het by die nuwe manier van handel dryf en met ons kliënte kommunikeer, versterk ons vermoë om navorsing en tegnologiese ondersteuning aan die landbousektor te bied.”