Dit is deel van ’n toekomsstrategie om volhoubaarheid te verseker, sê mnr. Koos Janse van Rensburg, besturende direkteur van die VKB-groep.

Hy het gepraat op die groep se jaarlikse oorsig van sy bedrywighede, resultate en beplanning vir die toekoms. Dié geleentheid is vanjaar aanlyn gehou weens die pandemie.

VKB se struktuur bestaan uit ’n oorhoofse beheermaatskappy, VKB Beleggings, wat verdeel word in twee bene: VKB Landbou en VKB Agri Processors. “Eersgenoemde been versprei sy wins in die vorm van aansporingsbonusse terug aan die produsente uit wie dit ontstaan het, terwyl die tweede been, wat landbouverwerkings doen, ’n suiwer korporatiewe onderneming is.”

Die wins wat VKB Landbou na die boere-aandeelhouers terugversprei, word nie alles in kontant uitgekeer nie. Sowat 90% van hul aansporing kry die aandeelhouers in die vorm van aflosbare aandele wat eers ná 15 jaar verkoop mag word.

“Ons voorstel aan die aandeelhouers is ’n keuse om hul aflosbare aandele in te ruil vir nie-aflosbare aandele wat ’n dividend lewer, dus verhandelbare aandele. Hulle sal dan gouer as 15 jaar hul hande op die kontant kan kry.”

As boere besluit om hul aflosbare aandele om te skakel na verhandelbare aandele, kan hulle nie weer terugruil nie en word stemreg ook verbeur.

Verder beoog VKB om sy huidige groepstruktuur uit te brei deur die drie afdelings wat tans deel van VKB Landbou is, te omskep in drie verskillende filiale. Die drie afdelings is handelsdienste, graandienste en finansiële dienste. “Dit sal help om die onderneming meer toeganklik vir SEB-vennote te maak, ons toelaat om te spesialiseer en ons onderneming posisioneer vir toekomstige vennootskappe met ander landboubesighede,” het Janse van Rensburg gesê.

VKB het ’n jaar gelede ’n strategiese vennoot van BKB geword toe hy ’n belang van 30% in BKB verkry het. Hy voer tans gesprekke met GWK oor moontlike samewerking. Janse van Rensburg het gesê daar sal binne die volgende paar weke ’n aankondiging gedoen word oor ’n beoogde vennootskap tussen VKB en BKB op die bedryfsvlak waar die nuwe filiale geskep word.

Dié transaksie maak volgens Janse van Rensburg die deur oop vir GWK om hom in die toekoms op ’n soortgelyke wyse by VKB aan te sluit, maar steeds as outonome maatskappy te bly voortbestaan. Hy het beklemtoon dat die proses nog in ’n vroeë stadium is, en onderhewig is aan goedkeuring van die mededingingskommissie.

In sy voorsittersverslag vir die boekjaar wat op 31 Maart 2020 geëindig het, het mnr. Paul Carsagen gesê die tye wat tans beleef word, is sekerlik die moeilikste wat VKB gedurende sy 100-jarige bestaan ervaar het. VKB het in dié boekjaar ’n wins van R356 miljoen voor belasting aangeteken. Dit is 12,3% minder as die vorige jaar se R406 miljoen en swakker as verwag. Die aansporingsbonus beloop in dié jaar R210 miljoen, teenoor die R250 miljoen van die vorige boekjaar. “Ons is teleurgesteld met die afgelope jaar se resultate, maar is geseënd om ’n stabiele, winsgewende besigheid te hê. VKB is steeds ’n produsentebesigheid, soos die afgelope 100 jaar. Dit is en bly die fokus van die besigheid en bepaal die strategie van al sy bedrywighede,” het Carsagen gesê.