Die Departement van Landbou in die Wes-Kaap het onlangs ‘n half-miljoen rand aan Agri Klein Karoo oorhandig om armoede in Eden  te bekamp.

Die Agri Klein Karoo, onder leiding van mnr. Piet Lodder, sal ‘n voedingskema vir sowat 7000 kinders in 82 skole in die Eden landelike gebied, wat bekend staan as die Wes-Kaap se armste distrik, koordineer.

Die skema sal elke leerder asook elke kind wat ‘n crèche in die omgewing bywoon, voed. Die omgewing strek vanaf Van Wyksdorp/Ladismith tot by Uniondale, insluitende die gebiede tussen die Swart- en die Outeniekwaberge.

Mnr. Gerrit van Rensburg, Wes-Kaapse minister van landbou wat die tjek oorhandig het, sê die landelike ontwikkeling is een van die Wes-Kaap regering se hoofprioriteite.

 

In die foto is mnre. Melcus Nel, voorsitter van Klein Karoo Agri-besigheidsentrum, Piet Lodder, voorsitter van Agri Klein Karoo, Gerrit van Rensburg, minister van landbou in die Wes-Kaap en Dudley Adolph van die departement van landbou.

“Landelike ontwikkeling behels die samewerking tussen alle departemente en in hierdie geval vat ons hande met die Departement van Onderwys deur na die behoeftes van landelike skoolgaande kinders om te sien.”

Die eerste fase van die voedingskema is om aan 22 opkomende boere opleiding in terme van saadaanplanting te verskaf. Sowat 12 ha is reeds onder saad en ‘n ooreenkoms is met dié boere gesluit waar hul oes reeds ‘n mark het en ‘n gesonde wins gewaarborg is. Voortgesette waardetoevoeging soos opleiding, projekbestuur, verskaffing van rou material, aankope en ontwikkeling van vaardighede is deel van dié bemagtigingsproses.

Die sukses van hierdie model sal gemeet word aan die progressiewe vermindering van aansoeke om maatskaplike toelaes en die vermindering van begunstigdes wat reeds in die maatskaplike netwerk is.

Met voedselsekuriteit as kern van die strategie om mense in die Eden-distrik uit ‘n bose kring van armoede te red, sal die skema gedryf word met die oog op ‘n welgevoede en gesonde Eden-gemeenskap. Die doel is om produkte te produseer en aktiwiteite te skep wat aanleiding sal gee tot dinamiese gesinne en gemeenskappe wat omgee.

10 Augustus 2010