Kyk hier na adj. pres. David Mabusa se toespraak. 


Verwelkoming en Sessie 1: Hoe vertrou ons mekaar?

'n Video van die sprekers tydens die verwelkoming en dié sessie is hier beskikbaar. 

Mnr. Petrus Grové se voorlegging is hier beskikbaar.

Mnr. Patrick Sekwatlakwatla se voorlegging is hier beskikbaar.

Mnr. Jan-Louis Pretorius se voorlegging is hier beskikbaar.

Mnr. Stan Henkeman was ook 'n spreker tydens die sessie. 

Sessie 2: Wat is die konteks?

'n Video van die sprekers in dié sessie is hier beskikbaar. 

Prof. Ruth Hall se voorlegging is hier beskikbaar. 

Prof. Ben Cousins se voorlegging is hier beskikbaar. 

Prof. Ferdi Meyer se voorlegging is hier beskikbaar. 

Dr. Amelia Genis se voorlegging is hier beskikbaar.

Sessie 3: Werkers - vennote vir sukses

'n Video van die sprekers in dié sessie is hier beskikbaar. 

Mnre. Schalk Viljoen en Gerswin Louw se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Christoff Cloete en me. Ellouise Volmink se voorlegging is hier beskikbaar. 

Dr. Colin Forbes en mnre. John Maseko, Amos Soko, Thulane Madonsela en Patrick Madonsela se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Eddie Prinsloo was ook 'n spreker  tydens die sessie. 

Me. Judy Stuart se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Hendrik Schoeman se voorlegging is hier beskikbaar. 

Me. Rita Andreas se voorlegging is hier beskikbaar. 

Sessie 4: Herlewing van die platteland

'n Video van die sprekers in dié sessie is hier beskikbaar. 

Mnre. Philip Jonker en Curren-David Kühn se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Mazibuko Jara se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Kosie van Zyl was ook 'n spreker tydens die beraad. 

Dr. Hendrik Smith se voorlegging is hier beskikbaar. 

Sessie 5: Ontwikkeling van kommunale gebiede

'n Video van die sprekers in dié sessie is hier beskikbaar. 

Mnr. Rauri Alcock se voorlegging is hier beskikbaar. 

Me. Gloria Serobe se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Zithulele Mbatsha se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnre. Leonard Mavhunga en Jeff Every se voorlegging is hier beskikbaar. 

Sessie 6: Goeie buurman- en leidmanskap

'n Video van die sprekers in dié sessie is hier beskikbaar. 

Mnr. André Smith se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Walter Biggs se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Dries Wiese was ook 'n spreker tydens die sessie. 

Me. Leona Davids en mnr. Riedewaan Marcus se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Piet Potgieter se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Tebogo Magoshoa was ook 'n spreker tydens die sessie. 

Mnr. John Davenport se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Jannie se Villiers se voorlegging is hier beskikbaar. 

Sessie 7: Ontwikkeling van restitusieplase

'n Video van die sprekers in dié sessie is hier beskikbaar. 

Mnr. Pieter Vorster se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Milaan Thalwitzer se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Roland Henderson se voorlegging is hier beskikbaar. 

Sessie 8: Boer in vennootskappe

'n Video van die sprekers in dié sessie is hier beskikbaar. 

Mnr. Henk Agenbach se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Tobias Fourie was ook 'n spreker tydens die sessie.  

Mnre. Gerrit van Vuuren se voorlegging is hier beskikbaar, en Raymond Koopstad sin hier.  

Mnr. Barend Sulvester se voorlegging is hier beskikbaar. 

Sessie 9: Evarings van swart boere

'n Video van die sprekers in dié sessie is hier beskikbaar. 

Mnr. Dirk Louw se voorlegging is hier beskikbaar

Mnr. Ralph Swart se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnre. Kleinjan Gasekoma en Cois Harman se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Tshilidzi Mathidzula se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Whiskey Kgabo se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Andries van der Poll se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Harry Gxotiwe was ook 'n spreker tydens die sessie.  

Mnr. Sipiwo (SK) Makinana se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Etienne van Wyk was ook 'n spreker tydens die sessie.  

Sessie 10: Finansieringsmodelle 

'n Video van die sprekers in dié sessie is hier beskikbaar. 

Mnr. Francois Strydom se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Peter Setou se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Grant Whittaker se voorlegging is hier beskikbaar. 

Dr. Litha Magingxa se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Nic Bronkhorst was ook 'n spreker tydens die sessie.  

Mnr. Johann van Huyssteen se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Willem van Jaarsveld se voorlegging is hier beskikbaar. 

Mnr. Nick Serfontein se voorlegging is hier beskikbaar. 

Dankie aan ons vennote en borge. 

Agri SA
Senwes
Standard Bank
VKB
MacRobert Attorneys
Obaro
Die Koöperasie