Wie is verantwoordelik vir die R84 miljoen van die Vrystaatse begroting na die Gupta-koffers gevloei het, asook die verdere R30 miljoen wat vir ' Gupta-troue betaal is, het mnr. Dan Kriek in sy voorsittersverslag op Vrystaat Landbou se kongres gevra.

Kriek sê Vrystaatse boere is bereid en gereed om groei in die landelike ekonomie as 'n saak van dringendheid te inisieer.

Hy het genoem dat een moontlikheid innoverende plaaslike waardetoevoeging is, wat op veranderende verbruikersvoorkeur gefokus is, met behulp van nuwe tegnologie. “Die landbou neem steeds die voortou in die ekonomiese herstel ná die droogte,” se hy.

Wie is aanspreeklik?

Met verwysing na die populistiese uitdrukking van radikale ekonomiese transformasie, sê Kriek dat 'n pragmatiese ekonomiese oplossing nodig is om die uitdagings “wat ons as ‘n nasie in die gesig staar”, te bowe te kom.

Hy sê die legitimiteit van die Vrystaatse regering en sy verbintenis tot landelike ontwikkeling is in die gedrang indien dit waar is dat R84 miljoen van die Vrystaatse begroting na die Gupta-koffers gevloei het, asook dat 'n verdere R30 miljoen vir ‘n Gupta-troue betaal is. “Ons wil weet wie gaan aanspreeklik gehou word en watter regstellende stappe gedoen sal word,” se hy.

* Klik hier om die spoor van geld na die Guptas te lees, soos deur die #GutpaLaeks saamgestel is.