Grondpryse in 14 van 42 distrikte (sowat 33,3%) in die Vrystaat het laer geneig in die 12 maande tot Junie vanjaar. In sewe distrikte, onder meer Welkom, Wepener en Zastron, was daar geen transaksies nie.

Die ontleding van grondverkope is vir grond van meer as 10 ha. Verskeie distrikte het egter wesenlike stygings in grondpryse getoon. Pryse het veral gestyg in die distrikte Bloemfontein (21,4%), Fauresmith (19,9%), Ficksburg (16,6%), Kroonstad (14,8%) en Viljoenskroon (17,6%). Distrikte waar dalings in grondpryse voorgekom het, sluit in Marquard (14,3%), Odendaalsrus (10,6%) en Smithfield (8,4%).

Transaksies

In die ontledingsperiode is 718 ooreenkomste gesluit, wat 335 681 ha teen R4,632 miljard behels het. Daarvan was 59 transaksies van kleur – 8% van die totaal.

Dié soort transaksies sluit in verhandelings tussen individue (43), regeringsaankope (8) en grond verkry vir stedelike ontwikkeling (3). Dit het 25 342 ha (7,5%) teen R918 miljoen – 19,8% van die totale waarde – behels. Van die totaal was 62 transaksies vir grond van minder as 50 ha (9%), met die meeste transaksies (376 of 52%) vir grond van 300 ha of meer.

Statistieke vir ál die provinsies is op Landbou. com beskikbaar, asook meer besonderhede, soos wie die transaksies aangegaan het. Klik hier.

Dit behels:

¦ Statistieke.

¦ Besonderhede oor alle plaasverkope binne ’n distrik.

¦ Ontleding van die randwaarde per hektaar van transaksies in elke distrik.

* Johann Bornman is ’n ekonoom en voorsitter van Agri Development Solutions.

grond