Die organisasie rig om hierdie rede weer ’n versoek aan die publiek om kommentaar te lewer op die voorgestelde wysigings aan die Wet op Vuurwapenbeheer (Wet 60 van 2000). Vrystaat Landbou het die kommentaar wat hy sover ontvang het, op 21 Julie ingedien.

Esterhuyse sê die onluste het landsburgers genoop om tot optrede oor te gaan om die plundering en vernietiging in hul gemeenskappe te probeer keer of voorkom. “Dit dui op die belangrikheid van die publiek se vermoë om ter selfverdediging te kan optree. In daardie opsig maak die voorgestelde wysiging wat vuurwapenlisensiëring vir selfverdedigingsdoeleindes wil verwyder, hoegenaamd nie sin nie.

“Dit is maar een van die talle voorgestelde wysigings wat uit voeling is met die werklikhede van die heersende misdaadsituasie in Suid-Afrika, en uitgewys is in die kommentaar wat Vrystaat Landbou oor die voorgestelde wysigingswet ingedien het.”

Kommentaar kan tot 2 Augustus by vrystaatlandbou.co.za/protect-your-right-to-self-defence gelewer word.