Die sluitingsdatum om kommentaar op die voorgestelde wysigings te lewer, is 4 Julie. Die vereniging sal verskeie nuwe platforms skep waarop sy lede en ander lede van die publiek kommentaar op die wysigings kan lewer.

Camphor sê benewens die voorstel dat om ’n vuurwapen vir selfverdediging te besit nie meer ’n wettige rede vir die besit van ’n vuurwapen moet wees nie, is daar ander wysigings wat onhaalbaar, onprakties en nadelig vir jag- en sportskiet is.

Hy vertel die vereniging het in 2009 suksesvol wysigings aan dié wet in die hof teengestaan toe daar teenstrydigheid was oor die geldigheid van die ou lisensies. Die hof het beslis dat die ou groen lisensies (uitgereik ingevolge die vorige vuurwapenwet) geldig bly, ’n uitspraak wat steeds van toepassing is. “Die voorgestelde wysigings is selfs omvattender en noodsaak ’n gesamentlike poging deur alle vuurwapeneienaars en redelike mense om sinvolle aksie teen die drakoniese wysigings te neem.”

Camphor sê die vereniging bestudeer die implikasies van die voorgestelde wysigings, spesifiek die wysigings wat gemik is op die beperking van die mense se reg om vuurwapens te besit. “Dit is in die belang van elke wapeneienaar dat almal wat glo in hul reg om ’n vuurwapen vir selfverdediging te besit, hul stem moet laat hoor.”

Hy sê dit is belangrik om die proses rondom die wettige aspekte van die kwessie en wat die versoek om kommentaar behels te verstaan. “Die kennisgewing wat in die Staatskoerant van 21 Mei afgekondig is, is bedoel om mense in kennis te stel van die voorneme om die Wet op die Beheer van Vuurwapens (Wet 60 van 2000) te wysig. Die versoek om kommentaar is om te bepaal wat die moontlike impak daarvan en teenkanting daarteen kan wees. Daarom is dit belangrik dat vuurwapeneienaars en lede van die publiek met ’n belang by die wetgewing met oorgawe aan hierdie proses deelneem.”

Volgens Camphor is die vereniging veral oor die volgende wysigings bekommerd:

* Die doel van die voorgestelde wysigings aan die Wet op die Beheer van Vuurwapens (Wet 60 van 2000) wat dit van bemagtigende wetgewing na ontmagtigende wetgewing sou verander;

* Die verwydering van die reg om ’n vuurwapen vir selfverdediging te besit;

* Die beperking op die aantal vuurwapens en hoeveelheid ammunisie wat toegewyde deelnemers aan jag- en sportskiet mag besit;* Die uitbreiding en herdefiniering van ballistiese monsternemingspraktyke wat onhaalbaar en onprakties sal wees;

* Die verandering van bevoegdheidsvoldoening vir vuurwapeneienaars;* Die beperking op die herlaai van ammunisie deur vuurwapeneienaars vir hul eie gebruik.