Daar word gehoop dat die oudit weer by die eerste kabinetsvergadering in die nuwe jaar bespreek sal word, het sy aangedui. Die oudit was wel by die Kabinet se voorlaaste kabinetsvergadering vir 2017 bespreek.

Mnr. Gugile Nkwinti, Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, het in September bekend gemaak dat die oudit teen einde Oktober bekend gemaak sou word.

Hierdie oudit moet die amptelike inligting verskaf van hoeveel grond wit en swart mense in Suid-Afrika besit.

Die oudit het egter verskeie terugslae beleef siende dat die aktekantoor aan die begin van die demokratiese bestel nie meer vir ras voorsiening gemaak het nie.

Volgens inligting oor die oudit wat uitgelêk het, besit wit mense 70%, swart mense 5%, bruin mense 15%, Indiërs 6% en “ander” mense 4% grond. Dit bring die grond wat voorheen benadeeldes besit op altesame 26%.

Ander oudit

Die onafhanklike grondoudit wat deur Agri Development Solutions (ADS) met die samewerking van Agri SA en Landbouweekblad gedoen is, se syfers verskil nie veel van dié van die Regering nie.

Volgens dié oudit besit voorheen benadeelde swart landsburgers 26,7% van die totale aantal hektaar landbougrond in Suid-Afrika.

Hierdie nuwe syfer is beduidend meer as die 14,9% landbougrond wat in 1994 in voorheen benadeeldes se besit was. Dit is dus ’n aanduiding dat daar, hoewel stadig, tog ietwat vordering met die grondhervormingsprogram is.

Voorts besit wit boere nou 73,3% van landbougrond, teenoor die 85,1% wat in 1994 besit was.

Indien die Kabinet die grondoudit vroeg volgende jaar goedkeur, sal dit na die Parlement vir bespreking gebring word.