Die Excelsior-aanleg van die energiemaatskappy BioTherm by Swellendam het met die samewerking van verskeie bewaringsinstellings pionierswerk gedoen om nie net slegs deur versagtende maatreëls die verlies aan voëllewe weens die windturbines te beperk nie, maar om die getalle van die voorkeurspesies op die windplaas te laat vermeerder.

Die bewaringsprogram behels onder meer ’n stelsel waarvolgens turbines afgeskakel word wanneer groot roofvoëls in die omgewing opgemerk word. ’n Groep voëlmonitors word onder meer ingespan om vanuit die windplaas se beheerkamer die lugruim te fynkam om individuele turbines te laat afskakel wanneer van die roofvoëls in die omgewing is.

Sedert die begin van die program in Augustus 2020 is nie minder nie as 60 gevalle aangeteken waarvolgens voorkeurspesies die lugruim vrylik kon benut.

“Ons is trots om ’n regstreekse bydrae te lewer dat geen aasvoëls of arende tot dusver deur turbines getref is nie,” sê me. Libby Hirshon van BioTherm Energy.

Die huidige groep van agt voëlmonitors en die toesighouer van die beheersentrum is uit die omgewing se gemeenskappe in diens geneem en hulle werk sewe dae van die week op drie uitkykpunte.