Ná die eerste jaar van pres. Jacob Zuma se bewind het sake vir die landbousektor nie juis verander nie, sê Graan SA en Agri SA.

“Ondanks positiewe uitsprake deur me. Tina Joemat-Pettersson, die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye, dink ek nie ons is verder met die landbou as wat dit ‘n jaar gelede die geval was nie”, sê mnr. Neels Ferreira, voorsitter van Graan SA, ná pres. Jacob Zuma se eerste jaar aan bewind.


Ferreira meen die skeiding van die landbou- en grondsake-ministeries was ‘n goeie stap. “Die teenstrydige beleidsuitsprake oor grondhervorming, wat die ministerie van grondsake die afgelope paar maande gemaak het, het die georganiseerde landbou egter nadelig geraak”.

Mnr. Johannes Möller, voorsitter van Agri SA, sê ook dat dié skeiding ‘n goeie stap was. “Dit was baie moeilik om vroeër met dieselfde minister oor die twee sake te praat, want oor sekere sake sou ons saamstem terwyl daar groot verskille en gevegte oor ander sake was. Ek meen daar is ook meer aanvaarbare en toeganklike ministers in die poste aangestel.”

Soek intelligente besluit

Möller sê die grondsake-uitsprake was onverantwoordelik. Hy sê ook indine die Regering sou besluit om die vryemarkstelsel af te skaf, dit nie ‘n intelligente besluit ten opsigte van internasionale mededinging sal wees nie.

Ferreira en Möller meen die verval van die presidensiële werkgroep wat oud-pres. Thabo Mbeki geskep het, het ‘n baie nadelige uitwerking op die sektor. “Ons het ná verskeie navrae nog nie terugvoer gekry oor of dié werkgroep steeds bestaan nie. Dit was veral belangrik vir die vooruitgang van die landboubeleidsplan,” sê Möller.

Ferreira sê die komitee het waardevolle kommunikasiekanale aan die sektor verskaf: “Dit is vir ons belangrik om nie net met die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye te praat nie, maar ook met die Ministers van Finansies, Ekonomiese Ontwikkeling, Grondsake en Handel en Nywerheid, want ál die sektore raak landbou.”

Misdaad in landelike gebiede

Möller sê hoewel daar die afgelope paar jaar aanduidings van ‘n daling in plaasaanvalle en -moorde was, het dit die afgelope jaar weer ‘n stygende neiging aangedui. “Ons het weer ‘n opbloei in plaasaanvalle en -moorde gesien, en ek dink die president moet hier beter leiding gee.”

Ferreira sê hy is tog baie bly oor die skakeling en onderhandelings wat reeds met mnr. Nathi Mthethwa, Minister van Polisie, plaasgevind het.

Volgens Ferreira het baie goeie besprekings die afgelope jaar plaasgevind, maar nog niks konstruktief het daaruit voortgevloei nie. “Dit lyk of die meeste politici, sodra hulle in die Parlement sit, hul verantwoordelikheid teenoor kiesers vergeet. Dit lyk of hulle nie hulle verantwoordelikhede besef of nakom nie.”

“Ek dink daar het die afgelope jaar meer gunstige as ongunstige dinge gebeur. Wat my wel hinder is dat ná ‘n jaar wat pres. Zuma op kantoor is, daar nog net beplanning in die pyplyn is en nog geen vordering met optrede gemaak is nie, veral rakende swak dienslewering wat ons almal raak,” sê Möller.

10 Mei 2010